.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 12.450
Triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Văn hóa và Thể thao năm 2021
Lượt đọc: 738Thời gian: 09:31 - 26/02/2021

VHH - Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, là năm tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngành Văn hóa và Thể thao quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid 19, vừa tổ chức và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn Ngành sẽ tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI. Tập trung thực hiện thành công Chương trình phát triển văn hoá, du lịch - dịch vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam, Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm, thông tin tuyên truyền trên địa bàn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021. Tăng cường tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động chiếu bóng lưu động, trưng bày triển lãm, đưa sách báo về cơ sở phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh phát triển “Văn hóa đọc” nhằm tạo phong trào đọc sách trong toàn xã hội, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, trong đó, tập trung thực hiện Kế hoạch tổng kiểm kê hệ thống di sản trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch sưu tầm, số hóa tài liệu Hán Nôm; xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận nghệ thuật Ca Huế là di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, xây dựng hồ sơ Ẩm thực Huế, Áo dài Huế trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; triển khai tốt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế.

Duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao. Tập trung tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và toàn quốc năm 2022. Đầu tư kiện toàn, nâng cấp xây dựng cơ sở tập luyện, tăng cường lực lượng các đội tuyển thể thao có trình độ năng lực cao tiếp tục tham gia các giải thi đấu quốc gia và quốc tế; chuẩn bị lực lượng tham gia đạt kết quả cao tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế, đặc biệt là Seagames 31 năm 2021 Việt Nam đăng cai.

Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và thể thao theo đúng quy định. Tập trung thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được gắn với việc  thực hiện phong trào thi đua Học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng; xây dựng tác phong mẫu mực, ứng xử văn minh trong công việc và lối sống hằng ngày. Bên cạnh đó, toàn Ngành tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua trọng tâm như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”;  “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Huế - bốn mùa hoa”, “Làm cho Huế đẹp hơn”...

Ngân Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm