.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.617
Công nhận đạt chuẩn văn hóa 122 cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2020
Lượt đọc: 381Thời gian: 08:09 - 14/04/2021

VHH - Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015 - 2020 gồm 96 đơn vị , cơ quan ( huyện Phú Vang có 13 đơn vị, cơ quan; huyện Phong Điền có 19 đơn vị, cơ quan; huyện Nam Đông có 20 đơn vị, cơ quan; thị xã Hương Thủy có 07 đơn vị, cơ quan; huyện A Lưới có 08 đơn vị, cơ quan và thị xã Hương Trà có 25 đơn vị, cơ quan).

Công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 gồm 26 đơn vị, cơ quan (thành phố Huế có 22 đơn vị, cơ quan;  huyện Quảng Điền có 04 đơn vị, cơ quan).

Thời gian qua, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh được tập trung đẩy mạnh thực hiện. Qua phong trào các cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chuẩn “xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa” như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng nếp sống văn minh công cộng, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đã góp phần nâng cao đời sông vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thanh Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm