.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 19.386
Hiệu quả tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở
Lượt đọc: 759Thời gian: 08:35 - 17/05/2021

VHH - Truyền thanh cơ sở là một nét văn hóa ở các vùng nông thôn, ngoài ra đây là kênh thông tin quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo người dân. Đến nay, đài truyền thanh cơ sở vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội bởi những lợi thế và tính thiết thực mà đến nay chưa có kênh thông tin nào thay thế được.

Hiệu quả tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiện nay, tại Thừa Thiên Huế hệ thống truyền thanh cơ sở đã phủ khắp, từ đồng bằng đến các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, trong thời gian qua, hệ thống truyền thanh ở cơ sở tại Thừa Thiên Huế đã phát huy vai trò và tầm quan trọng trong việc tuyên truyền các thông tin đến người dân, từ đó góp phần ổn định kinh tế, xã hội và vấn đề quan trọng khác trong đời sống.

Ngoài hệ thống truyền thanh ở thành phố Huế, thì các vùng nông thôn, vùng miền núi đại đa số là dân thuần nông vì thế các thông tin mang tính cấp bách, thời sự, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cần rõ ràng, trọng tâm để dân dễ hiểu, dễ nắm bắt và thực hiện. Ngoài việc đề cập đến những nội dung gần gũi với đời sống thường nhật của người dân như chuyện nhà nông, xuống đồng, bón phân, tưới tiêu, lịch tiêm phòng, lịch họp thôn, xã...đến các hoạt động chính trị quan trọng như bầu cử .... HĐND các cấp, đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc...người dân đều nắm bắt từ từ hệ thống loa truyền thanh, qua đó giúp người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, vai trò và trách nhiệm của mình.

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua khi tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, truyền thanh cơ sở càng có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, chỉ đạo của việc phòng, chống bão, lũ và dịch bệnh Covid, từ đó đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin cơ bản của người dân, phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền, góp phần tích cực trong việc phòng và chống thiên tai, dịch bệnh, là công cụ tuyên truyền hiệu quả, gần gũi và tiện lợi nhất, chuyển tải tất cả các thông tin  từ Trung ương, của tỉnh, địa phương đến cả các khu dân cư trên địa bàn kịp thời.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, người dân tại thôn Nhất Tây xã Điền Lộc cho biết: qua hệ thống loa truyền thanh mà tôi nắm được các thông tin trên mọi lĩnh vực, nhất là các vấn liên quan trực tiếp đến người nông dân như: Phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid, dịch bệnh đến các sự kiện chính trị quan trọng như Bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc..và các chính sách, chủ trương của Đảng, của chính quyền đều được cập nhật trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Ông Nghĩa nói: Người dân chúng tôi chỉ cần nắm nội dung ngắn gọn, rõ ràng, trọng tâm để thực hiện. Ngoài các thông tin khẩn cấp và mang tính chính trị quan trọng, việc nắm những thông tin gắn liền với đời sống sản xuất của chúng tôi như lịch xuống đồng, lịch bón phân, tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm và phòng ngừa những dịch bệnh trong chăn nuôi sản xuất rất có ý nghĩa với người dân lao động chúng tôi. Ông nói, hơn 70 tuổi đời, tôi và con cháu, người dân trong làng từ người già đến trẻ nhỏ hầu như đã quen với việc mỗi sáng nghe thời sự, thông tin từ đài xã, nó gắn liền với đời sống thường nhật của người dân nơi đây, nếu mỗi sáng, mỗi chiều không nghe truyền thanh của xã là chúng tôi cảm thấy thiếu cái gì đó rất quen thuộc gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mình.

Có thể nói, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động khá hiệu quả, vai trò của nó đem lại rất lớn, tuy kết quả không thể định lượng bằng những con số, nhưng nó thực sự mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khi mà đồng bào không thông thạo tiếng phổ thông, không có thời gian đọc sách báo, cập nhật thông tin truyền hình... thì những nội dung được phát trên đài, loa phát thanh hằng ngày, hằng giờ tại địa phương khi người dân đang làm vườn, lao động đều có thể tiếp cận và thực hiện.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, cùng với các kênh thông tin đại chúng khác, đài truyền thanh cơ sở đang tích cực đồng hành với chính quyền cơ sở trên tất cả các hoạt động kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh. Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đưa các nghị quyết, chính sách vào cuộc sống. Đặc biệt là ở những khu vực nông thôn, miền núi, vai trò và tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh lại càng được khẳng định, nhất là trong việc thông báo các sự cố, tình huống đặc biệt khẩn cấp thiên tai, bão lụt, phòng chống dịch bệnh.

Cần nâng cao vai trò hoạt động của hệ thống truyền thanh ở cơ sở

Với những hiệu quả tích cực, thiết thực mà hệ thống truyền thanh cơ sở mang lại, chúng ta cần đề cao vai trò hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh, loa phóng thanh ở cơ sở trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, từ đó có sự đầu tư thỏa đáng hơn hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh; tổ chức quản lý và khai thác giá trị của hệ thống truyền thanh cơ sở, nhằm phục vụ tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở.

Cần có sự đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, sự đãi ngộ, khen thưởng, chế độ chính sách thích đáng cho người làm công tác vận hành, tuyên truyền và biên tập các nội dung phát trên truyền thanh. Có như thế mới phát huy được khả năng sáng tạo trong việc biên tập lại các tin, bài, tạo nên sự phong phú, đa dạng hơn trong công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh. Từ đó đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống loa truyền thanh, đảm bảo mọi thôn, xóm, ngõ nhà đều có thể tiếp cận được thông tin.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, các phương tiện thông tin hiện đại ngày càng đa dạng, phong phú. Hiện nay, nhiều thông tin trên mạng xã hội với nội dung tiêu cực, không chính xác có thể ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến suy nghĩ, hành động của người dân nhất là thế hệ trẻ. Cùng với các kênh thông tin chính thống khác, đài truyền thanh cơ sở càng phải được duy trì, phát huy hiệu quả bởi đây là kênh thông tin có sức ảnh hưởng, lan tỏa về cả bề rộng và chiều sâu, đến mọi thành phần, các tầng lớp nhân dân, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội.

Thanh Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm