.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 33.044
Phong Điền sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân
Lượt đọc: 1428Thời gian: 08:52 - 17/05/2021

VHH - Những ngày này, trên khắp các nẻo đường của huyện Phong Điền đều rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp. Huyện đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất cho ngày hội lớn, đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Đến nay, việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử ở xã Phong An đảm bảo theo đúng tiến độ và quy trình. Xã đã thành lập 8 đơn vị bầu cử ở các thôn; đã lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, xã chốt danh sách 46 đại biểu ứng cử vào HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều đảm bảo cơ cấu, số dư, thành phần theo quy định. 

Thời điểm này, công tác tuyên truyền về bầu cử là nhiệm vụ mà xã Phong An đang tập trung cao độ. Ông Hoàng Văn Thành, ở thôn Phò Ninh, cho hay: “Việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử đã giúp người dân theo dõi danh sách cử tri của gia đình để nhắc nhở nhau đi bỏ phiếu, nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”.

Không chỉ ở xã Phong An mà tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền đã cơ bản chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho ngày bầu cử. Có được điều đó là do Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách hiệu quả. UBBC các cấp đã chủ động họp, giao nhiệm vụ cho các thành viên, các tổ phụ trách theo đúng quy định. UBBC các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng của Nhân dân về cuộc bầu cử.

Thông tin từ UBBC huyện Phong Điền cho biết, đến thời đểm này việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, trụ sở các đơn vị lực lượng vũ trang đã được thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đề ra. UBBC huyện đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 07/NQ-UBBC ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Phong Điền khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện Phong Điền khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 30 đại biểu; Tổng số đơn vị bầu cử là 10 đơn vị; số đại biểu HĐND huyện được bầu trên một đơn vị bầu cử là 03 đại biểu. Thành lập 10 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện tại 10 Đơn vị bầu cử đảm bảo đúng thời gian luật định, với số lượng thành viên là 110 người (mỗi Ban bầu cử là 11 người). Thành lập Tổ chuyên viên thường trực giúp việc UBBC huyện gồm 05 thành viên.

Về cơ cấu, thành phần của 50 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là phụ nữ: 24 người, chiếm tỷ lệ 48%; Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là người trẻ tuổi: 21 người, chiếm tỷ lệ 42%; Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là người ngoài Đảng: 06 người, chiếm tỷ lệ 12%; Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là người dân tộc thiểu số: 01 người, chiếm tỷ lệ 2%. Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 được giới thiệu ứng cử (tái cử): 16 người, chiếm tỷ lệ 32% .

Công tác biên tập tiểu sử, danh sách của những người ứng cử được tiến hành kịp thời, đảm bảo chính xác để thực hiện in ấn, niêm yết theo luật định. Đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử cho UBBC huyện, UBBC các xã, thị trấn và các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn toàn huyện với số lượng 630 người tham gia tập huấn. UBND các xã, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp đã quyết định thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu đảm bảo thời gian theo quy định (trước ngày 03/4/2021). Theo đó, đã thành lập 101 Tổ bầu cử, với số lượng thành viên là 1.385 thành viên. Thành lập các Tổ chuyên viên giúp việc UBBC cấp xã, UBBC cấp xã (15/16 đơn vị) đã quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc UBBC cấp xã với số lượng 205 thành viên. UBND các xã, thị trấn đã lập danh sách cử tri mẫu theo đúng biểu mẫu số 33/HĐBC được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Từ ngày 13/4/2021 đã thực hiện niêm yết danh sách cử tại trụ sở UBND cấp xã và tại các địa điểm bỏ phiếu. Số lượng cử tri tính đến đầu tháng 5/2021 là 79.931 cử tri.

Ngày bầu cử đang đến gần, cùng với chuẩn bị các bước theo quy định, huyện Phong Điền đang tập trung cao điểm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn.

Trên cơ sở các văn bản đã hướng dẫn, UBND huyện Phong Điền đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác thông tin tuyên truyền được huyện chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn; tuyên truyền bằng cổ động trực quan; tuyên truyền bằng xe lưu động... về công tác tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các bước, quy trình của cuộc bầu cử; mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử... để mọi người dân lắm được nêu cao ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Hoàng Văn Thái cho biết: “Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thuận lợi, an toàn, huyện Phong Điền tiếp tục đẩy mạnh truyền thông; sắp xếp lại một số bảng niêm yết phù hợp với tầm nhìn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử được huyện chú trọng. Công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động thường trú, tạm trú của người dân, người lao động trên địa bàn huyện để lập danh sách cử tri đảm bảo không để sót cử tri. Đồng thời, huyện đã sẵn sàng các phương án phối hợp liên ngành, không chủ quan trước tình hình dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, huyện Phong Điền cũng đã làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử...”.

Để đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, UBBC huyện Phong Điền đã xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra triển khai việc thực hiện công tác bầu cử tại các xã, thị trấn; đồng thời Ban Chỉ đạo bầu cử và các tổ phụ trách bầu cử đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai thực hiện bầu cử của UBBC các cấp, qua đó giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện công tác bầu cử. Về cơ bản, huyện Phong Điền đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày 23/5 tới.

Tiến Dũng - HU
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm