.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 16.187
Thống kê, sưu tầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lượt đọc: 4489Thời gian: 15:01 - 06/08/2021

VHH - Đó là nội dung của đề tài khoa học được Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) thành lập hội đồng giao trực tiếp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện vào sáng 5/8.

Đề tài do Th.S Lê Thùy Chi làm chủ nhiệm, triển khai từ tháng 9/2021 đến 3/2023 với mục tiêu xác minh, thống kê, sưu tầm và hệ thống hóa tài liệu hóa liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế và xây dựng đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đề tài làm cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ nghiên cứu, làm sáng tỏ ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của nhân dân Thừa Thiên Huế, đề cao những giá trị văn hóa, nhân văn trong thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thống kê các di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế để xây dựng các kế hoạch bảo tồn, phát huy đạt hiệu quả. Ngoài ra, làm phong phú thêm nội dung trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống Bảo tàng và di tích lưu niệm về Người; là cơ sở để xây dựng các tác phẩm sân khấu, chương trình nghệ thuật ca ngợi về Hồ Chí Minh...

Phòng XDNSVH&GĐ (theo Song Minh-Báo TTH)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm