.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 15.645
Bộ VHTTDL công bố thủ tục hành chính hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt đọc: 3929Thời gian: 16:07 - 06/08/2021

(VHH) - Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/01/2022.

Đây là thủ tục hành chính cấp tỉnh hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Quyết định, trình tự thực hiện thủ tục hành chính hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cụ thể như sau: Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (bao gồm cả đơn vị  trực thuộc cơ quan trung ương) lập Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 28 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ gửi Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến  đến  Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể  thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề  nghị của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ với mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người; trả 01 lần cho người lao động

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

TP (Nguồn: BVHTTDL)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm