.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 477
Giới thiệu
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3823024
I. Thông tin liên lạc:  Địa chỉ có 3 cơ sở: Số 15, đường Lê Lợi, số 17 Lê Lợi,  thành phố Huế; số 10, Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3837411.
I. Thông tin liên lạc: Cơ sở 1: Số 01, đường Hà Huy Tập, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3814468, Fax: 054.3814851. Cơ sở 2:  Số 02, đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3810022, Fax: 054.3810401
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại thường trực: 0234.3823024, 0234.3824159.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3823024.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3826334.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Đường Tố Hữu, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3815438, Fax: 054.3813044.    
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 23, đường Nhật Lệ, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3539435, Fax: 054.3516902.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 49, đường Nguyễn Chí Diễu, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3525043, Fax: 054.3511466.    
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 29A, đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế.- Điện thoại: 054.3833499, Fax: 054.3822446.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 07, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3820250, Fax: 054.3845217
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: số 01, đường 23 tháng 8, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3522397, Fax: 054.3522397
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 25, đường Hai Bà Trưng, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3822145.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 02, đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3831575, Fax: 054.3837400.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 41A, đường Hùng Vương, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3822573, Fax: 054.3833387.
I. Thông tin liên lạc:  Địa chỉ: đường Nguyễn Thái Học (khán đài B SVĐ), thành phố Huế. Điện thoại: 054.3817228, Fax: 054.3811591.
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế được quy định tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:
Thực hiện Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao, từ ngày 06/6/2016, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã chính thức đi vào hoạt động.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm