.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 7.423
Gần 200 học viên tham gia tập huấn nâng cao trình độ nhận thức, năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật
Lượt đọc: 1773Thời gian: 15:06 - 10/09/2019

(VHH) - Sáng 10/9 tại TP. Hồ Chí Minh khai mạc lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh – Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – Nguyễn Thế Kỷ đã đến dự. 

Trong 3 ngày, gần 200 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, giảng viên… đến từ 34 tỉnh, thành, đơn vị khu vực phía Nam đã nghe PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, PGS. TS. Phan Trọng Thưởng, TS. Ngô Phương Lan, NSND Lê Tiến Thọ báo cáo các chuyên đề: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật”; “Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; “Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật”; “Tình hình Điện ảnh, Sân khấu hiện nay – Vấn đề và giải pháp… và đi thực tế một số điểm di tích lịch sử, văn hóa của TP. Hồ Chí Minh.

Sau phát biểu đề dẫn, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh – Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ với các học viên về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của TP. Hồ Chí Minh quy chiếu từ góc nhìn văn hóa, đồng thời xem văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng là động lực quan trọng để thành phố mang tên Bác phát triển về mọi mặt. “Rất mong học viên các tỉnh, thành có nhiều tham luận, bài học kinh nghiệm để TP. Hồ Chí Minh học tập”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ, thực tế, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển văn học, nghệ thuật của các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước còn hạn chế, chưa lường hết mặt trái thị trường; một số địa phương còn xem nhẹ vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ; chưa đánh giá đúng vị thế của văn hóa trong mối quan hệ với kinh tế, chính trị; hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn biểu hiện tránh né, một chiều, tính lý luận chưa cao…

Lớp tập huấn sẽ góp phần giúp học viên củng cố, nắm vững đường lối phát triển văn học, nghệ thuật, đồng thời nâng cao năng lực đấu tranh chống quan điểm sai trái và xử lý các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật thời gian tới.

Lớp tập huấn kết thúc ngày 12/9.

Thiên Ân-HU
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm