.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 43.536
Sớm hình thành “Tủ sách Huế” để giới thiệu và quảng bá Văn hóa Huế
Lượt đọc: 1313Thời gian: 18:39 - 09/07/2020

(VHH) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại thông báo kết luận số 262/TB-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 về việc thống nhất xây dựng Đề án thiết lập và phát triển “Tủ sách Huế”. Hoạt động nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá Văn hóa Huế, phát triển văn hóa đọc, giới thiệu các cuốn sách quý, hình thành bộ quà tặng có ý nghĩa giáo dục và văn hóa của vùng đất Cố đô.

Đã từ lâu sách đã đi vào cuộc sống của mỗi con người, sách là nơi ghi lại, lưu trữ những điều hiểu biết của con người và ở đó cũng chính là nơi chia sẻ những thông tin, những suy nghĩ giữa con người với con người. Sách hay sẽ giúp ta mở mang kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, là cách để nối liền quá khứ - hiện tại và mở ra tương lai.

Theo thông báo kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng và hoàn chỉnh Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế, trong đó cần chú trọng xây dựng các tiêu chí để chọn các đầu sách tham gia theo các danh mục lĩnh vực, lựa chọn sách có giá trị tiêu biểu để xuất bản, tái bản cho “Tủ sách Huế”. Trước mắt ưu tiên lĩnh vực nghiên cứu Huế.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hình thành “tủ sách Huế” là việc làm thiết thực và cần thiết để giữ gìn văn hóa đọc trong thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin, đồng thời tôn vinh, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách; qua đây nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá, lưu giữ sách; nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời đây cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh giới thiệu và quảng bá văn hóa, con người xứ Huế, những giá trị đã được chắt lọc và thể hiện trên từng cuốn sách, có giá trị trường tồn mãi với thời gian.

Thiên Ngân (Ảnh: CTTĐT)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm