.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 28.875
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh
Lượt đọc: 91661Thời gian: 16:11 - 19/02/2020
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 41A, đường Hùng Vương, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3822573, Fax: 0234.3833387.
II. Cơ cấu tổ chức:
 
* Giám đốc:
- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải
* Phó Giám đốc:
- Họ và tên: Hồ Xuân Đài
- Họ và tên: Trần Quang Cường
- Họ và tên: Ngô Văn Giáo
- Họ và tên: Mai Mạnh Hà
 
 I. Vị trí
 
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng  theo quy định của pháp luật.
 

II. Chức năng của Trung tâm:

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

2. Tổ chức và tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, các triển lãm, trưng bày về văn hóa nghệ thuật;

3. Tổ chức và tham gia bồi dưỡng năng khiếu, hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa, tuyên truyền cổ động và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở;

4. Tổ chức các hoạt động phát hành phim, phổ biến phim, các hoạt động dịch vụ và giải trí điện ảnh, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân;

5. Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Trung tâm Văn hóa Huyền Trân.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

          a) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao và toàn bộ hoạt động của Trung tâm.     

          b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

          a) Các phòng chuyên môn:

          - Phòng Tổ chức - Hành chính;

          - Phòng Nghệ thuật quần chúng;

          - Phòng Tuyên truyền, Cổ động, Triển lãm;

- Phòng Phát hành, phổ biến phim.

          b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

          - Đội Chiếu phim lưu động;

          - Trung tâm Văn hóa Huyền Trân;

- Rạp Chiếu phim Đông Ba;

- Rạp Chiếu phim Hoàn Mỹ.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm