.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 17.200
Tăng cường công tác quản lý, phòng chống cháy nổ, trộm cắp ở các di tích
Lượt đọc: 89008Thời gian: 15:32 - 10/09/2015

(VHH) - Ngày 28/8/2015, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát các di tích để có phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp di vật, cổ vật, đảm bảo giữ gìn an toàn tuyệt đối cho các di tích.

Có thể nói rằng, di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc - nghệ thuật và danh lam thắng cảnh là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo chung của cộng đồng. Nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân, những năm qua, công tác quản lý di tích, hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần bảo tồn di sản văn hoá của dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc quản lý di tích trên địa bàn tỉnh vẫn còn để xảy ra hiện tượng cháy và mất trộm hiện vật tại di tích, tình trạng tùy tiện trong tu bổ, tôn tạo di tích, mất cắp di vật, cổ vật và các hoạt động xâm hại khác làm ảnh hưởng đến di tích.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Di sản văn hóa, các văn bản pháp luật có liên quan, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý của các di tích, văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nêu rõ, các cơ quan quản lý chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, rà soát các di tích để có phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp di vật, cổ vật, đảm bảo giữ gìn an toàn tuyệt đối cho các di tích; tổ chức kiện toàn, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý di tích ở các cấp, luôn bố trí người trông coi, bảo vệ di tích, hướng dẫn khách tham quan di tích thực hiện nếp sống văn minh, không thắp hương, không đốt vàng mã trái quy định, không để vàng mã, các vật liệu dễ cháy như nến cốc, vải, nhựa,... trên bàn thờ; thực hiện báo cáo, đề xuất với cơ quan cấp trên các phương án bảo vệ di tích như: lắp hệ thống camera theo dõi, bố trí hệ thống báo cháy và cứu hỏa tự động, kiểm tra và thay thế hệ thống điện không đảm bảo trong di tích,...

TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm