.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 30.479
Phê duyệt Đề án phát triển Mỹ thuật Thừa Thiên Huế đến năm 2020
Lượt đọc: 80527Thời gian: 11:32 - 11/12/2015

(VHH) - Ngày 09/12/2015, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển Mỹ thuật Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2854/QĐ-UBND.

Theo đó, quan điểm chủ yếu là Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm; đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, khai thác và phát huy các thiết chế mỹ thuật để phục vụ nhân dân và du khách.

Mục tiêu chung của đề án là phát triển mỹ thuật theo định hướng ưu tiên đầu tư bồi dưỡng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống các cơ sở đào tạo mỹ thuật của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện để các họa sỹ, nhà điêu khắc sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mỹ thuật, hình thành lực lượng công chúng mỹ thuật ngày càng đông đảo; đưa mỹ thuật Huế ngày càng phát triển toàn diện. Đào tạo, phát triển nhân lực mỹ thuật có năng lực sáng tạo bảo đảm cân đối về các chuyên ngành theo nhu cầu của xã hội. Phát triển ngành nghề mỹ thuật ứng dụng, khuyến khích việc sáng tạo ra các mẫu mã và sản phẩm mỹ thuật ứng dụng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Làm cơ sở để các cấp lập các đề án, dự án xây dựng các công trình mỹ thuật, thiết chế văn hóa tại các trung tâm, tạo mỹ quan đô thị.

Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2015-2020 là nâng cao chất lượng đào tạo mỹ thuật tại Trường Đại học Nghệ thuật và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, đảm bảo nguồn nhân lực mỹ thuật có đủ trình độ và năng lực nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng tạo mỹ thuật; thực hiện tốt công tác quản lý mỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Sưu tầm, phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình mỹ thuật truyền thống cung đình Huế, mỹ thuật dân gian; đồng thời, phát triển mỹ thuật hiện đại; vinh danh các nghệ nhân, các họa sỹ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế mỹ thuật có nhiều đóng góp xuất sắc cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Nâng cấp một số thiết chế mỹ thuật, có đủ cơ sở vật chất cần thiết; sắp xếp tổ chức bộ máy một số bảo tàng mỹ thuật công lập một cách hợp lý, tinh gọn, hiệu quả; xây dựng một số công trình mỹ thuật, tượng đài theo Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh. Điều chỉnh cơ bản hệ thống tượng tại các công viên 2 bờ Sông Hương; chỉnh trang, làm đẹp các không gian công cộng; xây dựng các biểu tượng điểm nhấn tại cửa ngõ phía Bắc và phía Nam của tỉnh. Phát triển ngành nghề mỹ thuật ứng dụng, sáng tạo mẫu mã và sản phẩm mỹ thuật ứng dụng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, hàng du lịch và xuất khẩu. Tăng cường giao lưu triển lãm trong nước và hợp tác quốc tế về hoạt động mỹ thuật. Ban hành một số cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy mỹ thuật Huế.

Cụm tượng điêu khắc tại nhà trưng bày TPNT Điềm Phùng Thị

Giai đoạn 2021- 2030 sẽ tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực mỹ thuật; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cho các trường, các họa sỹ, các nhà điêu khắc tại các bảo tàng, trung tâm nghệ thuật, các doanh nghiệp, gallery mỹ thuật. Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống cung đình Huế, mỹ thuật dân gian, mỹ nghệ truyền thống; xã hội hóa hoạt động mỹ thuật. Thành lập một số thiết chế mỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa của tỉnh; tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình mỹ thuật, tượng đài theo quy hoạch được duyệt. Hoàn thiện hệ thống tượng đài, vườn tượng trên địa bàn thành phố Huế. Tiếp tục đẩy mạnh giao lưu triển lãm trong nước và hợp tác quốc tế về hoạt động mỹ thuật.

Một số công trình được ưu tiên đầu tư theo Đề án là: Biểu tượng Phụ nữ Huế gắn với tượng đài 11 cô gái Sông Hương; Hoàn thành dự án xây dựng phù điêu bệ tượng Phan Bội Châu; Công trình điểm nhấn tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh; Công trình biểu tượng Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới; Khảo sát, đánh giá, điều chỉnh, bố trí vườn tượng 2 bờ sông Hương; Mở rộng giai đoạn 2 Khu tưởng niệm nniệm Anh hùng dân tộc Quang TrungTrung - Nguyễn Huệ; Tượng Nguyễn Tri Phương.

Bảo An
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm