.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 26.249
Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với một số ngạch viên chức ngành VHTTDL
Lượt đọc: 106160Thời gian: 12:26 - 12/12/2015

(VHH) - Ngày 18/11/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2035/SVHTTDL-TCCB về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo đó, một số viên chức hiện đang giữ các ngạch thuộc chuyên ngành thể dục thể thao, thư viện, lưu trữ, giáo dục hiện đang công tác tại các đơn vị Thư viện Tổng hợp tỉnh, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, Trường Trung cấp Thể dục Thể thao, Trung tâm thể thao dưới nước, Trung tâm Thể thao Huế,... sẽ được thực hiện bổ nhiệm ngạch mới. Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới được quy định cụ thể như sau:

* Đối với viên chức chuyên ngành Thư viện

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II (mã số V.10.02.05) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch thư viện viên chính (mã số 17.169).

- Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III (mã số V.10.02.06) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch thư viện viên (mã số 17.170).

- Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch thư viện viên trung cấp (mã số 17.171).

* Đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên cao cấp (hạng I), mã số V.10.01.01 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch huấn luyện viên cao cấp, mã số 18.179;

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên chính (hạng II), mã số V.10.01.02 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch huấn luyện viên chính, mã số 18.180;

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III), mã số V.10.01.03 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch huấn luyện viên, mã số 18.181;

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên (hạng IV), mã số V.10.01.04 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch hướng dẫn viên, mã số 18.182.

* Đối với giáo viên trung học phổ thông trong các trường trung học phổ thông công lập

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112).

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.04.15) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên trung học (mã số 15.113).

Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp viên chức không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định như trình độ đào tạo, nhiệm vụ được phân công, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn nghiệp vụ... thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tiến hành rà soát các vị trí việc làm, lập hồ sơ gửi Sở xem xét, tổng hợp gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định.

Hoàng Oanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm