.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 8.150
5 cổ vật ở Thừa Thiên Huế được công nhận Bảo vật quốc gia
Lượt đọc: 87279Thời gian: 17:13 - 15/12/2015

(VHH) - Ngày 11/12 vừa qua, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã tiến hành họp phiên thứ 2 nhiệm kỳ 2015-2019. Trong phiên họp lần này Hội đồng đã xem xét hồ sơ 12 di tích đề nghị xếp hạng Di tích đặc biệt cấp quốc gia và hồ sơ 29 cổ vật/ di vật đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia, đồng thời thông qua chương trình hoạt đồng năm 2016 của Hội đồng.

Theo đó, đã có 11/12 khu di tích và 25/29 cổ vật/ di vật đã được Hội đồng bỏ phiếu thông qua trong kỳ họp lần này.

Trong đợt này, Thừa Thiên Huế có 5 cổ vật được hội đồng thống nhất đề nghị công nhận là Bảo vật quốc gia với số phiếu 100%, gồm: Áo tế giao triều Nguyễn, Ngai vàng triều Nguyễn, bia Khiêm Cung Ký (lăng vua Tự Đức), sưu tập vạc đồng thời chúa Nguyễn, và bệ thờ Vân Trạch Hòa.

Bệ thờ Vân Trạch Hòa

Trước đó, Thừa Thiên Huế đã có  03 hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia, bao gồm bộ Cửu Đỉnh, Cửu vị Thần Công (vào tháng 10/2012) và Đại hồng chung chùa Thiên Mụ (vào tháng 12/2013).

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm