.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 5.947
Lich thi đấu bóng đá HNQG năm 2011
Lượt đọc: 83364Thời gian: 10:34 - 06/01/2011

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI GIẢI BÓNG ĐÁ HNQG NĂM 2011 

Ngày

Giờ

Sân

MT

CLB

-

CLB

Thứ Năm

20/1

15h00

Quảng Nam

1

BHTS Q.Nam

-

Hà Nội

15h30

Đồng Nai

2

Đồng Nai Berjaya

-

Nam Định

17h00

Thống Nhất

3

Sài Gòn Xuân Thành

-

Huda Huế

Thứ Sáu

21/1

 

15h30

Kiên Giang

4

Kienlongbank KG

-

XSKT Cần Thơ

17h00

Thống Nhất

5

TP. HCM

-

Than Quảng Ninh

15h30

Bình Dương

6

TDC Bình Dương

-

XM Fico Tây Ninh

15h30

Quy Nhơn

7

SQC Bình Định

-

An Giang

T2, 24/1

15h30

Hàng Đẫy

8

Hà Nội

-

Đồng Nai Berjaya

Thứ Ba

25/1

15h00

Cửa Ông

9

Than Quảng Ninh

-

Kienlongbank KG

15h30

Cần Thơ

10

XSKT Cần Thơ

-

TP. HCM

15h30

Tự Do

11

Huda Huế

-

BHTS Q.Nam

15h30

T.Trường

12

Nam Định

-

Sài Gòn Xuân Thành

15h30

Tây Ninh

13

XM Fico Tây Ninh

-

SQC Bình Định

15h30

Long Xuyên

14

An Giang

-

TDC Bình Dương

T5, 17/2

17h00

Thống Nhất

15

Sài Gòn Xuân Thành

-

An Giang

Thứ Sáu

18/2

 

15h30

Cần Thơ

16

XSKT Cần Thơ

-

Nam Định

17h00

Thống Nhất

17

TP. HCM

-

Đồng Nai Berjaya

15h30

Tự Do

18

Huda Huế

-

TDC Bình Dương

15h00

Quảng Nam

19

BHTS Q.Nam

-

Kienlongbank KG

15h30

Tây Ninh

20

XM Fico Tây Ninh

-

Than Quảng Ninh

15h30

Quy Nhơn

21

SQC Bình Định

-

Hà Nội

Thứ Bảy

26/2

15h00

Cửa Ông

22

Than Quảng Ninh

-

XSKT Cần Thơ

15h30

Kiên Giang

23

Kienlongbank KG

-

TP. HCM

15h00

Quảng Nam

24

BHTS Q.Nam

-

Sài Gòn Xuân Thành

15h30

Đồng Nai

25

Đồng Nai Berjaya

-

Huda Huế

15h30

T.Trường

26

Nam Định

-

Hà Nội

15h30

Long Xuyên

27

An Giang

-

XM Fico Tây Ninh

15h30

Bình Dương

28

TDC Bình Dương

-

SQC Bình Định

Thứ Bảy

5/3

15h00

Cửa Ông

29

Than Quảng Ninh

-

BHTS Q.Nam

15h30

Kiên Giang

30

Kienlongbank KG

-

SQC Bình Định

15h30

Hàng Đẫy

31

Hà Nội

-

XM Fico Tây Ninh

15h30

Đồng Nai

32

Đồng Nai Berjaya

-

XSKT Cần Thơ

15h30

T.Trường

33

Nam Định

-

TP. HCM

15h30

Bình Dương

34

TDC Bình Dương

-

Sài Gòn Xuân Thành

15h30

Long Xuyên

35

An Giang

-

Huda Huế


Ngày

Giờ

Sân

MT

CLB

-

CLB

T6, 11/3

17h00

Thống Nhất

36

Sài Gòn Xuân Thành

-

Kienlongbank KG

Thứ Bảy

12/3

 

15h30

Cần Thơ

37

XSKT Cần Thơ

-

Hà Nội

15h00

Quảng Nam

38

BHTS Q.Nam

-

An Giang

17h00

Thống Nhất

39

TP. HCM

-

TDC Bình Dương

15h30

Tự Do

40

Huda Huế

-

Than Quảng Ninh

15h30

Tây Ninh

41

XM Fico Tây Ninh

-

Đồng Nai Berjaya

15h30

Quy Nhơn

42

SQC Bình Định

-

Nam Định

T6, 18/3

15h30

Hàng Đẫy

43

Hà Nội

-

Than Quảng Ninh

Thứ Bảy

19/3

 

 

17h00

Thống Nhất

44

TP. HCM

-

Huda Huế

15h30

Cần Thơ

45

XSKT Cần Thơ

-

Sài Gòn Xuân Thành

15h30

Đồng Nai

46

Đồng Nai Berjaya

-

An Giang

15h30

T.Trường

47

Nam Định

-

TDC Bình Dương

15h30

Tây Ninh

48

XM Fico Tây Ninh

-

Kienlongbank KG

15h30

Quy Nhơn

49

SQC Bình Định

-

BHTS Q.Nam

Thứ Bảy

26/3

15h00

Cửa Ông

50

Than Quảng Ninh

-

Nam Định

15h30

Kiên Giang

51

Kienlongbank KG

-

Đồng Nai Berjaya

17h00

Thống Nhất

52

Sài Gòn Xuân Thành

-

XM Fico Tây Ninh

15h30

Tự Do

53

Huda Huế

-

SQC Bình Định

15h30

Hàng Đẫy

54

Hà Nội

-

TP. HCM

15h30

Bình Dương

55

TDC Bình Dương

-

BHTS Q.Nam

15h30

Long Xuyên

56

An Giang

-

XSKT Cần Thơ

Thứ Bảy

2/4

15h00

Cửa Ông

57

Than Quảng Ninh

-

SQC Bình Định

15h30

Kiên Giang

58

Kienlongbank KG

-

Hà Nội

17h00

Thống Nhất

59

Sài Gòn Xuân Thành

-

TP. HCM

15h30

Tự Do

60

Huda Huế

-

XSKT Cần Thơ

15h00

Quảng Nam

61

BHTS Q.Nam

-

XM Fico Tây Ninh

15h30

Bình Dương

62

TDC Bình Dương

-

Đồng Nai Berjaya

15h30

Long Xuyên

63

An Giang

-

Nam Định

T6, 8/4

15h30

Hàng Đẫy

64

Hà Nội

-

An Giang

Thứ Bảy

9/4

17h00

Thống Nhất

65

TP. HCM

-

BHTS Q.Nam

15h30

Cần Thơ

66

XSKT Cần Thơ

-

TDC Bình Dương

15h30

Đồng Nai

67

Đồng Nai Berjaya

-

Than Quảng Ninh

15h30

T.Trường

68

Nam Định

-

Kienlongbank KG

15h30

Tây Ninh

69

XM Fico Tây Ninh

-

Huda Huế

15h30

Quy Nhơn

70

SQC Bình Định

-

Sài Gòn Xuân Thành


Ngày

Giờ

Sân

MT

CLB

-

CLB

Thứ Bảy

16/4

15h00

Cửa Ông

71

Than Quảng Ninh

-

TDC Bình Dương

15h30

Kiên Giang

72

Kienlongbank KG

-

An Giang

15h30

Hàng Đẫy

73

Hà Nội

-

Huda Huế

15h30

Đồng Nai

74

Đồng Nai Berjaya

-

Sài Gòn Xuân Thành

15h30

T.Trường

75

Nam Định

-

BHTS Q.Nam

15h30

Quy Nhơn

76

SQC Bình Định

-

TP. HCM

15h30

Tây Ninh

77

XM Fico Tây Ninh

-

XSKT Cần Thơ

T6, 22/4

17h00

Thống Nhất

78

Sài Gòn Xuân Thành

-

Hà Nội

Thứ Bảy

23/4

 

15h30

Cần Thơ

79

XSKT Cần Thơ

-

SQC Bình Định

17h00

Thống Nhất

80

TP. HCM

-

XM Fico Tây Ninh

15h30

Tự Do

81

Huda Huế

-

Nam Định

15h00

Quảng Nam

82

BHTS Q.Nam

-

Đồng Nai Berjaya

15h30

Bình Dương

83

TDC Bình Dương

-

Kienlongbank KG

15h30

Long Xuyên

84

An Giang

-

Than Quảng Ninh

Thứ Bảy

30/4

15h00

Cửa Ông

85

Than Quảng Ninh

-

Sài Gòn Xuân Thành

15h30

Kiên Giang

86

Kienlongbank KG

-

Huda Huế

15h00

Quảng Nam

87

BHTS Q.Nam

-

XSKT Cần Thơ

15h30

Đồng Nai

88

Đồng Nai Berjaya

-

SQC Bình Định

15h30

T.Trường

89

Nam Định

-

XM Fico Tây Ninh

15h30

Bình Dương

90

TDC Bình Dương

-

Hà Nội

15h30

Long Xuyên

91

An Giang

-

TP. HCM

         

Ngày

Giờ

Sân

MT

CLB

-

CLB

T6, 13/5

15h30

Hàng Đẫy

92

Hà Nội

-

Nam Định

17h00

Thống Nhất

93

Sài Gòn Xuân Thành

-

BHTS Q.Nam

Thứ Bảy

14/5

 

15h30

Cần Thơ

94

XSKT Cần Thơ

-

Than Quảng Ninh

17h00

Thống Nhất

95

TP. HCM

-

Kienlongbank KG

15h30

Tự Do

96

Huda Huế

-

Đồng Nai Berjaya

15h30

Tây Ninh

97

XM Fico Tây Ninh

-

An Giang

16h00

Quy Nhơn

98

SQC Bình Định

-

TDC Bình Dương

T6, 20/5

15h30

Hàng Đẫy

99

Hà Nội

-

BHTS Q.Nam

Thứ Bảy

21/5

15h30

Cửa Ông

100

Than Quảng Ninh

-

TP. HCM

15h30

Cần Thơ

101

XSKT Cần Thơ

-

Kienlongbank KG

15h30

Tự Do

102

Huda Huế

-

Sài Gòn Xuân Thành

16h00

T.Trường

103

Nam Định

-

Đồng Nai Berjaya

15h30

Tây Ninh

104

XM Fico Tây Ninh

-

TDC Bình Dương

15h30

Long Xuyên

105

An Giang

-

SQC Bình Định

T6, 27/5

17h00

Thống Nhất

106

Sài Gòn Xuân Thành

-

Nam Định

Thứ Bảy

28/5

 

 

17h00

Thống Nhất

107

TP. HCM

-

XSKT Cần Thơ

15h30

Quảng Nam

108

BHTS Q.Nam

-

Huda Huế

15h30

Đồng Nai

109

Đồng Nai Berjaya

-

Hà Nội

15h30

Kiên Giang

110

Kienlongbank KG

-

Than Quảng Ninh

16h00

Quy Nhơn

111

SQC Bình Định

-

XM Fico Tây Ninh

15h30

Bình Dương

112

TDC Bình Dương

-

An Giang

T5, 2/6

15h30

Bình Dương

113

TDC Bình Dương

-

Huda Huế

Thứ Sáu, 3/6

15h30

Hàng Đẫy

114

Hà Nội

-

SQC Bình Định

15h30

Đồng Nai

115

Đồng Nai Berjaya

-

TP. HCM

15h30

Long Xuyên

116

An Giang

-

Sài Gòn Xuân Thành

16h00

T.Trường

117

Nam Định

-

XSKT Cần Thơ

15h30

Kiên Giang

118

Kienlongbank KG

-

BHTS Q.Nam

15h30

Cửa Ông

119

Than Quảng Ninh

-

XM Fico Tây Ninh

T2, 6/6

15h30

Hàng Đẫy

120

Hà Nội

-

TDC Bình Dương

17h00

Thống Nhất

121

Sài Gòn Xuân Thành

-

Than Quảng Ninh

Thứ Ba

7/6

 

15h30

Tự Do

122

Huda Huế

-

Kienlongbank KG

15h30

Cần Thơ

123

XSKT Cần Thơ

-

BHTS Q.Nam

16h00

Quy Nhơn

124

SQC Bình Định

-

Đồng Nai Berjaya

15h30

Tây Ninh

125

XM Fico Tây Ninh

-

Nam Định

17h00

Thống Nhất

126

TP. HCM

-

An Giang


Ngày

Giờ

Sân

MT

CLB

-

CLB

T6, 10/6

17h00

Thống Nhất

127

Sài Gòn Xuân Thành

-

TDC Bình Dương

Thứ Bảy

11/6

 

16h00

Quy Nhơn

128

SQC Bình Định

-

Kienlongbank KG

15h30

Tây Ninh

129

XM Fico Tây Ninh

-

Hà Nội

15h30

Cần Thơ

130

XSKT Cần Thơ

-

Đồng Nai Berjaya

15h30

Quảng Nam

131

BHTS Q.Nam

-

Than Quảng Ninh

17h00

Thống Nhất

132

TP. HCM

-

Nam Định

15h30

Tự Do

133

Huda Huế

-

An Giang

Thứ Bảy