.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 21.010
Tài liệu thuyết minh Bộ tiêu chí Nhãn “Bông sen xanh”
Lượt đọc: 117426Thời gian: 11:38 - 11/10/2010

       Bộ tiêu chí Nhãn sinh thái hay còn gọi là Nhãn du lịch bền vững áp dụng cho khách sạn Việt Nam có tên là Nhãn “Bông sen xanh” là kết quả của sự kết hợp giữa các Tiêu chí Du lịch bền vững tổng thể (Global Sustainable Toursim Crietria - www.sustainabletourismcriteria.org) và các tiêu chí đã được đề xuất. 

        Bộ tiêu chí Nhãn sinh thái được xây dựng qua việc nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nhãn sinh thái áp dụng cho CSLTDL trong nhiệm vụ Môi trường của Tổng cục Du lịch năm 2008. Nhiệm vụ này được triển khai trên cơ sở các yêu cầu cụ thể trong các Nhãn môi trường của một số quốc gia, tổ chức quốc tế và khảo sát thực tế hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường của các khách sạn được chọn mẫu ở VN. Như vậy, Bộ tiêu chí này vừa thể hiện tính thực thi tại Việt Nam, vừa đáp ứng xu hướng hội nhập quốc tế và phát triển du lịch bền vững của thế giới. Các doanh nghiệp khách sạn có thể tải đầy đủ bộ tài liệu để nghiên cứu và tham gia góp ý kiến.

Tập tin đính kèm:
NHT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm