.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 7.499
Làm việc Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chương trình mục tiêu phát triển văn hóa
Lượt đọc: 25522Thời gian: 10:35 - 15/12/2017

(VHH) - Sáng ngày 15/12, tại Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa tại địa phương. 

Dự buổi làm việc, về phía Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch có: Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính (Trưởng đoàn công tác), lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc, lãnh đạo vụ Lao động, Văn hóa - xã hội - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Tiến Dũng - TUV, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư; cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị sự nghiệp có liên quan thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Tiến Dũng, báo cáo về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2016 - 2017 đối với địa bàn huyện A Lưới về dự án bảo tồn nhà rông truyền thống (nhà Gươl) cho các dân tộc Hồng Hạ, A Lưới; các nhóm dự án về xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, cấp sách cho hệ thống Thư viện cấp tỉnh; các nhóm dự án cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III và các trường dân tộc nội trú, mua sắm trang thiết bị vui chơi, giải trí của trẻ em trên địa bàn huyện A Lưới.

Đánh giá về việc triển khai chương trình mục tiêu, đồng chí Phan Tiến Dũng cho biết, trong những năm qua, việc triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu đã mang lại hiệu quả tốt và đạt được mục tiêu đề ra: Tăng cường nội dung tuyên truyền phục vụ hoạt động cho các thiết chế văn hóa tại cơ sở. Cung cấp sách phù hợp nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, giúp người dân có điều kiện được tiếp cận với những kiến thức về đường lối chính trị, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phổ biến về văn hóa, khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức, tích lũy kinh nghiệm để từng bước xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Làm tốt công tác đưa văn hóa thông tin đến vùng sâu, vùng xa, miền núi,biên giới và hải đảo. Tạo điều kiện cho người dân có thói quen đọc sách, đẩy mạnh phong trào đọc sách báo, đưa hoạt động đọc sách, báo trở thành nếp sinh hoạt văn hóa của đồng bào, tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều công trình đã triển khai kịp thời, có hiệu quả kịp phục vụ và đáp ứng cho nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em tại huyện A Lưới hiện đang rất thiếu nơi vui chơi, giải trí, sinh hoạt ngoài trời. các công trình thực hiện theo mục tiêu đã đưa vào khai thác, sử dụng phù hợp với nhu cầu và cảnh quan của khu vực, được mọi người dân tại A Lưới trực tiếp hưởng lợi từ dự án đồng tình ủng hộ và đánh giá rất cao.

Đối với nội dung đề xuất trong thời gian đến, đồng chí Phan Tiến Dũng - TUV, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa dành cho các dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn hóa, dự án tu bổ, tôn tạo di tích để tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đại phương; dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa; dự án phát triển loại hình nghệ thuật biểu diễn; dự án phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào việc hiện đại hóa công tác thư viện để thuận tiện cho việc hợp tác, trao đổi văn hóa đến vùng sâu, vùng xa, nhất là các huyện miền núi và hải đảo…  

Trong chương trình làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác cũng đã tiến hành khảo sát một số di tích, thiết chế văn hóa tại địa phương được hỗ trợ kinh phí từ chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2016 - 2017.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm