.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 37.309
Triển khai công tác tuyên truyền về Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình năm 2017
Lượt đọc: 20996Thời gian: 16:45 - 17/03/2017

(VHH) - Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Sở Văn hoá và Thể thao đã tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung chủ yếu của Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, Chương trình hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình, Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn toàn tỉnh năm 2017.

Tham dự cuộc họp có các cơ quan thông tấn báo chí cấp tỉnh, hệ thống Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh Truyền hình và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước liên quan đến lĩnh vực gia đình, những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực trạng công tác gia đình hiện nay, các vấn đề về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình… được thực hiện tốt thông qua hệ thống thông tin đại chúng trên địa bàn của tỉnh. Việc triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đã đi vào tận các thôn, tổ dân phố với hoạt động sinh hoạt của các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và hoạt động tích cực của các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Những hiệu quả và khó khăn trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn được nhiều đại biểu quan tâm góp ý, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn triển khai các mô hình tiêu biểu của địa phương về thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị,…

Trong năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục triển khai phối hợp đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở các hoạt động tuyên truyền về các Chương trình, Đề án trọng điểm của ngành. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình. Tập trung tuyên truyền các nội dung quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phê phán những hành vi sai phạm trong việc chấp hành những quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ, vi phạm về đảm bảo vệ sinh môi trường... Tăng cường nhân rộng các mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình, các gương điển hình trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, ngăn ngừa bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình... nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.

Thu Mỹ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm