.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 7.844
Họp bàn xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản ca Huế"
Lượt đọc: 19695Thời gian: 23:59 - 06/04/2017

(VHH) - Chiều ngày 05/4, tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao cùng với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh đã tổ chức họp bàn xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản ca Huế". Tham dự và chủ trì buổi họp có đồng chí Nguyễn Dung - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa và Thể thao đã trình bày sơ bộ nội dung cơ bản của đề án. Theo đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 35 Nghệ sĩ ưu tú, 04 Nghệ sĩ nhân dân, 08 Nghệ nhân ưu tú, trong đó phần lớn là nghệ nhân, nghệ sĩ trên lĩnh vực nghệ thuật Ca Huế, Ca kịch Huế. Lực lượng diễn viên, nghệ sĩ trẻ Ca Huế ngày càng nhiều (tính đến năm 2015 có khoảng 450 diễn viên, nhạc công hoạt động biểu diễn Ca Huế), đó là lực lượng tiếp nối và phát huy mạnh mẽ nghệ thuật Ca Huế. Ngoài ra, nhiều câu lạc bộ Ca Huế hiện đang sinh hoạt tại một số tỉnh thành phố khác như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Quảng Bình... cho thấy sức sống của Ca Huế. Là tinh hoa âm nhạc cổ truyền dân tộc, Ca Huế đã tạo nên một bản sắc riêng mang tính đặc trưng và độc đáo của mảnh đất, con người xứ Huế. Theo thời gian, sự giao thoa giữa tầng lớp quý tộc và người dân đã tạo môi trường cho Ca Huế có điều kiện đến được với nhiều tầng lớp công chúng, và cho đến nay Ca Huế phục vụ khách du thuyền trên Sông Hương, trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn mang nét đặc trưng của xứ Huế, thu hút rất nhiều du khách yêu mếm, thưởng thức.

                                 Đồng chí Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở báo cáo dự thảo Đề án

Do đó, xây dựng đề án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế, một loại hình nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 6 năm 2015. Xác định công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể phải cùng với việc bảo vệ nhân tố con người, tức phải có chế độ đãi ngộ, tôn vinh các nghệ nhân, chủ thể quan trọng sáng tạo di sản văn hóa phi vật thể. Qua đó, góp phần thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TU về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, thông qua đề án nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, nhận thức của cán bộ làm công tác văn hóa, cán bộ ở các cấp chính quyền nói chung và cộng đồng xã hội về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Ca Huế; từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ ca sĩ, nhạc công, nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trau dồi nghề nghiệp; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo Đề án do đồng chí Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện; đại diện các sở, ngành cũng trao đổi, bàn bạc các vấn đề liên quan đến việc triển khai, xây dựng để hoàn thiện đề án.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung khẳng định: thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản ca Huế không chỉ riêng ngành Văn hóa và Thể thao, mà có sự phối hợp thực hiện của các sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao vai trò quản lý, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản của loại hình nghệ thuật này, đồng thời tạo sự lan tỏa trong nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nghệ thuật Ca Huế. Đồng chí cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng Đề án cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành để hoàn thiện đề án, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt và HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Thanh Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm