.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.479
Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông
Lượt đọc: 78583Thời gian: 17:23 - 03/03/2010

          Ngày 28 tháng 2 năm 2007, liên bộ Văn hóa - Thông tin, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng đã ký ban hành Thông tư Liên tịch Số 06/2007/TTLT/BVHTT- BYT- BNN - BXD hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.

       Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT- BYT- BNN - BXD ngày 28 tháng 2 năm 2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm