.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 17.455
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ
Lượt đọc: 88048Thời gian: 17:39 - 05/03/2010

       Ngày 16 tháng 12 năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 130/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

       Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 130/2009/NĐ-CP của Chính phủ:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm