.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.605
Quy định mới của UBND tỉnh về chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị
Lượt đọc: 128357Thời gian: 11:08 - 23/01/2011

        Ngày 20/01/2011, UBND tỉnh đã có Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định của UBND tỉnh quy định thì người đi công tác được thanh toán tiền phương tiện đi lại bao gồm: tiền thuê phương tiện chiều đi và về từ nhà đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng từ cơ quan để di chuyển đến nơi công tác và theo chiều ngược lại; tiền phương tiện đi lại tại địa phương nơi đến công tác: từ chỗ nghỉ đến chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và lượt về); cước qua phà, qua đò cho bản thân và phương tiện của người đi công tác; phí sử dụng đường bộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ cho chuyến đi công tác (nếu có) mà người đi công tác đã trực tiếp chi trả. Trường hợp cơ quan, đơn vị nơi cử cán bộ đi công tác và cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đến công tác đã bố trí phương tiện vận chuyển thì người đi công tác không được thanh toán các khoản chi phí này.
Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước: Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class) dành cho chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; Hạng ghế thường dành cho các chức danh cán bộ, công chức còn lại.
Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác: Đối với các đối tượng cán bộ lãnh đạo có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô đưa đi công tác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng cơ quan không bố trí được xe ô tô cho người đi công tác mà người đi công tác phải tự túc phương tiện khi đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với khu vực vùng cao, hải đảo; miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15 km trở lên (đối với vùng còn lại) thì được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện khi đi công tác. Mức thanh toán khoán tự túc phương tiện được tính theo số ki lô mét (km) thực tế và đơn giá thuê xe. Đơn giá thuê xe do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định căn cứ đơn giá thuê xe phổ biến đối với phương tiện loại trung bình tại địa phương và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.
Đối với các đối tượng cán bộ, công chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu cán bộ đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với khu vực vùng cao, hải đảo; miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15 km trở lên (đối với vùng còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện theo số km thực đi nhân với đơn giá khoán (bao gồm tiền nhiên liệu và khấu hao xe).
Mức phụ cấp lưu trú: Trường hợp đi công tác ngoài tỉnh, mức phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác: 140.000đồng/ngày/người, nếu đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) mức chi tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người. Trường hợp đi trong tỉnh, người đi công tác mà quãng đường đi từ trụ sở cơ quan đến nơi công tác từ 30 km trở lên thì đựơc hưởng phụ cấp lưu trú: 100.000đồng/ngày/người; nếu đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) mức chi tối đa không quá 80.000đồng/ngày/người. Trường hợp cán bộ, công chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì mức phụ cấp lưu trú 200.000đồng/ngày/người thực tế đi biển, đảo.
Về thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo hình thức khoán: Đi công tác ở các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: Mức khoán 300.000đồng/ngày/người; Đi công tác ở các quận thuộc thành phố Hải phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà nẵng: Mức khoán 250.000đồng/ngày/người; Đi công tác ở thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh: Mức khoán 200.000đồng/ngày/người; Đi công tác ở các huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh: Mức khoán 180.000đồng/ngày/người; Đi công tác ngoài tỉnh tại các vùng còn lại: Mức khoán 150.000đồng/ngày /người. Đi công tác trong tỉnh: Cán bộ, công chức được cử đi công tác trong tỉnh mà quãng đường từ trụ sở cơ quan đến nơi công tác từ 30 km trở lên phải thuê phòng nghỉ thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo phương thức khoán 120.000 đồng/ngày/người. Đối với các đối tượng Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: nếu nhận khoán thì mức nhận khoán 800.000đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác. Trường hợp cán bộ, công chức đi công tác do phải hoàn thành công việc đến cuối ngày, hoặc do chỉ đăng ký được phương tiện đi lại (máy bay, tàu hoả, ô tô) từ 18h đến 24h cùng ngày, thì được thanh toán tiền nghỉ của nửa ngày nghỉ thêm bằng 50% mức khoán phòng tương ứng.
Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán tại điểm a nêu trên thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng. Theo đó, đối với các đối tượng Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ trên 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng.
Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh đối với các đối tượng Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể được thanh toán mức thuê giá phòng ngủ là 1.000.000đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1người/1 phòng; đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.
Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hải phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng; thành phố là đô thị lọai I thuộc tỉnh đối với các đối tượng Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể được thanh toán mức thuê giá phòng ngủ là 900.000đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1người/1 phòng; đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng;
Đi công tác ngoại tỉnh tại các vùng còn lại: Đối với các đối tượng Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể được thanh toán mức thuê giá phòng ngủ là 800.000đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1người/1 phòng; đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.
Cán bộ, công chức được cử đi công tác trong tỉnh mà quãng đường từ trụ sở cơ quan đến nơi công tác từ 30 km trở lên phải thuê phòng nghỉ thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hoá đơn thực tế 180.000đồng/ngày/người.
Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng đối với cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện: 250.000 đồng/người/tháng; đối với cán bộ công chức cấp xã: 150.000 đồng/người/tháng.
Nội dung chi và mức chi tổ chức hội nghị
Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị được chi tiền thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị (trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có địa điểm phải thuê hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự); thuê máy chiếu, trang thiết bị trực tiếp phục vụ hội nghị; tiền tài liệu, bút, giấy (nếu có) cho đại biểu tham dự hội nghị; chi thuê giảng viên, bồi dưỡng báo cáo viên; tiền thuê phương tiện đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức cuộc họp trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có phương tiện hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu; tiền nước uống trong cuộc họp; chi hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước;...
Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với cuộc họp do cấp tỉnh tổ chức tại nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc Trung ương (như: hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, hội nghị quảng bá Festival Huế,…): Mức chi hỗ trợ tiền ăn 150.000đồng/ngày/người. Cuộc họp do cấp tỉnh tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức tại các tỉnh còn lại: Mức chi hỗ trợ tiền ăn 100.000đồng /ngày/người. Cuộc họp do cấp huyện tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): Mức chi hỗ trợ tiền ăn 100.000đồng/người/ngày. Cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): Mức chi hỗ trợ tiền ăn 60.000đồng/người/ngày.
Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước nêu trên là căn cứ để thực hiện hỗ trợ theo hình thức khoán bằng tiền cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong trường hợp nếu phải tổ chức nấu ăn tập trung, mức khoán nêu trên không đủ chi phí, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị căn cứ tính chất từng cuộc họp và trong phạm vi nguồn ngân sách được giao quyết định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước cao hơn mức khoán bằng tiền, nhưng tối đa không vượt quá 130% mức khoán bằng tiền nêu trên; đồng thời thực hiện thu tiền ăn từ tiền công tác phí của các đại biểu hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo mức tối đa bằng mức phụ cấp lưu trú quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị và được phép chi bù thêm phần chênh lệch (giữa mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền công tác phí của các đại biểu hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đại biểu thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập và đại biểu từ các doanh nghiệp).
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011 và thay thế Quyết định số 1993/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm