.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 12.890
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố 44 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật
Lượt đọc: 78519Thời gian: 14:47 - 02/12/2010

        Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định công bố 44 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa-Thông tin, Ủy ban Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch trước đây ban hành hoặc phối hợp với các Bộ, ngành khác ban hành hết hiệu lực pháp luật.

44 văn bản đều đã có văn bản thay thế; lĩnh vực thể dục, thể thao có 07 văn bản (04 Quyết định, 03 Thông tư liên tịch), Du lịch có 02 văn bản (02 Thông tư); lĩnh vực văn hóa, thông tin  35 văn bản (18 Quyết đinh, 13 Thông tư; 04 Thông tư liên tịch),
Trong số đó, văn bản có hiệu lực dài nhất là Quyết định 115/VHTT/QĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện xã, được ban hành ngày 29/8/1979; văn bản có thời hạn ngắn nhất là Quyết định 21/2007/QĐ-BVHTT ngày 10/7/2007 về việc ban hành danh mục phương tiện, trang thiết bị của Thanh tra Văn hóa-Thông tin, (được thay thế bởi Thông tư số 10/2010/TT-BVHTTDL ngày 09/9/2010).
Năm 2007 đã có quyết định công bố 79 văn bản hết hiệu lực thi hành pháp luật  (Quyết định số 19/2007/QĐ-BVHTT ngày 03/7/2007 của Bộ Văn hóa-Thông tin, Quyết định số 04/2007/QĐ-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao). Như vậy, từ năm 2007 đến nay đã có tổng số 123 văn bản quy phạm pháp luật được  hủy và thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới.
Danh mục 44 văn bản hết hiệu lực (tính đến 15/10/2010):
Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm