Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 8.765
Ngành VHTTDL triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW
Lượt đọc: 109752Thời gian: 14:39 - 07/01/2015

(VHH) - Ngày 25/12/2014, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số: 4279/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL nhằm xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, đồng thời, là căn cứ để Bộ VHTTDL, các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP.

Kế hoạch đưa ra 09 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo; đổi mới chương trình giáo dục các trình độ đào tạo; đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ, công chức, viên chức quản lý giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo; đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Bộ VHTTDL giao Vụ Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và báo cáo theo quy định; Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; các cơ sở đào tạo chủ động triển khai thực hiện, tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL