Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 18.718

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2016 - 2021
Lượt đọc: 29151Thời gian: 15:11 - 11/11/2021

Chiều ngày 10/11/2021, tại Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về tình hình và kết quả triển khai thực hiện quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo tổng quát kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 6e/2008/NQCĐ-HĐND ngày 04/4/2008 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao đến năm 2020, Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 17/4/2013 về Quy hoạch thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng năm 2030.

Đồng chí Phan Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi làm việc

 Trong những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước được quan tâm đầu tư. Dựa trên các thiết chế văn hóa được đầu tư cơ bản, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, công tác xây dựng đời sống văn hóa đã có nhiều mặt tiến bộ, phát triển lành mạnh. Các địa phương đã khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa trong thực hiện công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng, Nhà nước; tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay vẫn còn thiếu, nhất là các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa; hệ thống thiết chế văn hóa cấp tỉnh chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; hệ thống cơ sở vật chất xuống cấp, cũ kỹ, trang thiết bị kỹ thuật còn thiếu, không đồng bộ và lạc hậu; vẫn còn một số thiết chế văn hóa, thể thao chưa phát huy hết công năng, chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Kinh phí hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao còn thấp, chưa đảm bảo so với nhu cầu hoạt động. Đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn thiếu và yếu, thường xuyên biến động, nhất là cấp xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Trưởng đoàn  đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Văn hóa và Thể thao trong thời gian qua, chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết; đồng thời đề nghị Sở cần tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách trong phát triển văn hóa, thể thao và gia đình; nghiên cứu tham mưu đề xuất đầu tư xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa và thể thao trọng điểm; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, thể thao, qua đó góp phần cùng với Tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2045 và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL