Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lượt đọc: 87680Thời gian: 14:58 - 15/06/2015

(VHH) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tổ chức thành công vào ngày 09/6 và 10/6/2015; sau 02 ngày làm việc tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triệu tập phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy chế bầu cử trong Đảng; ngày 15/6/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và có mặt đông đủ 15 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Hội nghị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sau khi nghiên cứu Đề án nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT và kết quả thăm dò ý kiến giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở khóa II, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thảo luận và tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Kết quả, Hội nghị đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, với số phiếu tập trung tuyệt đối, đồng chí Phan Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL, Bí thư Đảng ủy khóa I được Hội nghị tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; Hội nghị cũng đã bầu UBKT Đảng ủy khóa II gồm 5 đồng chí do đồng chí Lê Xuân Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở làm Chủ nhiệm UBKT.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa II đã kết thúc trong không khí phấn khởi, đoàn kết; các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính dân chủ tập trung, nhất trí cao trong việc lựa chọn những đồng chí xứng đáng nhất để bầu vào Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 để lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Hữu An - Ngự Giao
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày