.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 14.075
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong năm 2014 trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 117603Thời gian: 15:10 - 14/02/2014

         (VP) - Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định ban hành nội dung phong trào thi đua năm 2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với tinh thần "Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả", góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", "Những người thi đua là những người yêu nước nhất", toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành sẽ quyết tâm đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2014, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, tăng cường đoàn kết, nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, làm cho chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua không ngừng phát triển.
Bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn Ngành tập trung triển khai Chương trình trọng điểm phát triển du lịch và Festival Huế 2014, Chương trình trọng điểm chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phát triển toàn diện, đồng bộ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; không ngừng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phục vụ nhân dân và phát triển du lịch, nâng cao quy mô, chất lượng các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng môi trường du lịch Thừa Thiên Huế "An toàn, thân thiện, chất lượng", qua đó khẳng định và tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế, khẳng định thương hiệu du lịch Thừa Thiên Huế.
Tiếp tục phối hợp cùng các ngành liên quan tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, hiệu quả, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, nhất là kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày giải phóng Thủ Đô, 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn Ngành.
Bước sang năm 2014, với ý chí, quyết tâm mạnh mẽ trên tinh thần "Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả", đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ra sức thực hiện hiện quả các phong trào thi đua yêu nước, làm cho chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành thật sự đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tiễn, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV.
Ngân Hà
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm