.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 23.526
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký Giao ước thi đua năm 2015
Lượt đọc: 101516Thời gian: 15:34 - 27/03/2015

(VHH) - Sáng ngày 27/3/2015, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo 06 Sở, Ngành, đơn vị thuộc Khối: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Theo đó, năm 2015, các đơn vị thuộc Khối thi đua Văn hóa Xã hội quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV.

Khối sẽ tập trung triển khai 06 nội dung trọng tâm: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý; tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tệ nạn xã hội; tích cực tham gia, hưởng ứng các họt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn"; xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan và các tổ chức đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng với các hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Khối đã thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của Khối năm 2015. Đặc biệt, tổ chức hoạt động giao lưu, cuộc thi tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của các Sở, Ngành, đơn vị thuộc Khối thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ngân Hà
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm