.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.560
Công đoàn Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lượt đọc: 57544Thời gian: 11:19 - 29/06/2017

(VHH) - Sáng ngày 29/6/2017, Công đoàn Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, các đồng chí đại diện cấp ủy Đảng cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công đoàn Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế trực thuộc Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 công đoàn: Trung tâm Thể thao Huế và Trung tâm Thể thao dưới nước theo Quyết định số 06/QĐ-CĐSVHTT ngày 31/3/2017. Đến nay có tổng số đoàn viên công đoàn là 64 người.

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao và sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên công đoàn đã giúp hoạt động công đoàn đạt nhều kết quả tích cực, thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh mà Nghị quyết đã đề ra, cũng như hoàn thành các nhiệm vụ mà do Đại hội công đoàn đề ra. 

Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tổ chức cho công đoàn viên tham gia học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng các cấp; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức; động viên đoàn viên công đoàn tịch cực học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ công tác. Bám sát các hoạt động sự kiện trọng đại của Đất nước, của Tỉnh và Ngành, Công đoàn Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào phong phú, thiết thực, thu hút tập hợp được sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên. Nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực như: phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa... qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua được Công đoàn cấp trên công nhận là "Công đoàn cơ sở vững mạnh".

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn khóa nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 7 đồng chí, và bầu 8 đồng chí tham dự Đại hội công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2017-2022.

Thanh Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm