.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.620
Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017
Lượt đọc: 60367Thời gian: 11:26 - 20/07/2017

(VHH) – Sáng ngày 19/7, tại thị trấn Lăng cô, huyện Phú Lộc, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Sáu tháng đầu năm 2017, với tinh thần “Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh”, ngành Văn hóa và Thể thao đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đáng chú ý là, trong 6 tháng đầu năm ngành đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao thành công, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh trong khu vực và trên cả nước. Công tác tổ chức lễ hội, các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đều đã có sự chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân. Các hoạt động lễ hội diễn ra sôi động, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đặc biệt là các lễ hội truyền thống đầu Xuân: Vật làng Thủ Lễ, Vật làng Sình, lễ hội Đền Huyền Trân; phối hợp tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2017; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế lần thứ XII - 2017, Ngày chạy Olympic toàn quốc,...

 
Đồng chí Phan Tiến Dũng - TUV, Giám đốc Sở VHTT Chủ trì Hội nghị

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày triển lãm được tổ chức phong phú, đa dạng từ tỉnh đến cơ sở nhằm hưởng ứng, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và của cả nước. Sáu tháng đầu năm 2017, các đơn vị thuộc Sở đã tổ chức 121 buổi biểu diễn nghệ thuật, thu hút 35.000 lượt khán giả; 276 buổi chiếu phim, phục vụ 100.603 lượt người xem; 1.087 suất diễn ca Huế, phục vụ trên 20.000 lượt khán giả; thu hút 141.560 lượt khách đến tham quan các bảo tàng, Nhà trưng bày nghệ thuật. Tiêu biểu: các chương trình nghệ thuật; các đợt trưng bày, triển lãm chuyên đề: “87 năm dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng”, “Thừa Thiên Huế - 42 năm một chặng đường lịch sử”, triển lãm hiện vật gốc về Bác Hồ “Câu chuyện đằng sau những kỷ vật” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh…. Tham gia tốt triển lãm “Di sản văn hóa - Du lịch biển đảo” tại Quảng Nam; tham gia thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” tại Nghệ An đạt 02 HCV, 2 HCB tiết mục và Huy chương Vàng chương trình biểu diễn; tham gia Liên hoan độc tấu và hòa tấu âm nhạc dân tộc toàn quốc đạt 01HCV, 01HCB; tham gia biểu diễn hai tác phẩm tiêu biểu “Vụ án Lệ Chi Viên” và “Dòng sông đỏ” tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Công tác thư viện tiếp tục được duy trì triển khai tốt. Sáu tháng đầu năm, Thư viện Tổng hợp tỉnh đã cấp 1.135 thẻ bạn đọc, phục vụ 23.485 lượt bạn đọc đến thư viện, luân chuyển 87.760 lượt sách báo.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tập trung đẩy mạnh. Đã triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, về  “Huế, Việt Nam - Thành phố văn hóa ASEAN”; tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc cả nước; tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV…

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc được tập trung thực hiện tốt. Sở đã hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai xây dựng hồ sơ các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích; tiến hành kiểm kê, khảo sát hiện vật văn hóa Champa trên địa bàn tỉnh; tổ chức thẩm định các điều kiện để Bảo tàng Nghề thêu XQ Huế đi vào hoạt động đúng kế hoạch, tạo thành điểm đến mới đặc sắc của Thừa Thiên Huế. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, các đơn vi liên quan lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Hải Vân Quan và tổ chức Lễ công bố Quyết định, đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan, tiến hành ký kết bản ghi nhớ về việc phối hợp quản lý di tích nói trên. Các bảo tàng cũng đã chú trọng thực hiện công tác sưu tầm và vận động các cá nhân, tập thể trao tặng tư liệu, hiện vật.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, có 1.319 làng, (thôn, bản), tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 1.079 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 245.294 gia đình được UBND xã, phường, thị trấn công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa; 02 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn và 02 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

 
 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2017, ngành Văn hóa và Thể thao tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/6/2012 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”; Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập của ngành Văn hóa và Thể thao trình UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, trưng bày, triển lãm trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các ngày lễ lớn khác của đất nước. Tham mưu các hoạt động tổ chức Festival Huế lần thứ X năm 2018; triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 9, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II... Tăng cường các hoạt động phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy trình, thủ tục đối với các công trình, dự án tu bổ, tôn tạo di tích; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các di tích đã được phân cấp. Phối hợp triển khai công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh… Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng trong mọi đối tượng. Tiếp tục triển khai Đại hội TDTT cấp xã, phường thị trấn; tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh.

Tập trung vào công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản, đề án trìnhUBND tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với lĩnh vực văn hóa và thể thao. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành; thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính; Nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin của Sở, thực hiện ấn phẩm “Văn hóa Huế”; duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Văn hóa và Thể thao theo TCVN  ISO 9001: 2008; công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trực tuyến...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình mà các Đơn vị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được; đồng thời chỉ đạo các Đơn vị, Phòng chuyên môn thuộc Sở; các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao các huyện, thị xã, thành phố nỗ lực tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó lưu ý khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm đang tồn tại. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp theo quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra về văn hóa, thể thao và gia đình; Tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, gia đình và thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2017, trong đó tập trung các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 73 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 28 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 88 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành Đại hội TDTT cấp xã, phường thị trấn; Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh. Tiếp tục đào tạo các vận động viên chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Thanh Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm