.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 14.403
Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II-2018
Lượt đọc: 57132Thời gian: 16:54 - 21/07/2017
Nghệ nhân ca Huế Thanh Hương

(VHH) - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành việc đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II - năm 2018 cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng xét duyệt là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, là nghệ nhân đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc 6 loại hình: Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống; Tri thức dân gian. Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” chỉ được thực hiện một lần cho một người, không có hình thức truy tặng.

Tiêu chẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” quy định tại điều 6 chương II Nghị định 62/2014/NĐ- CP của Chính phủ bao gồm: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật; Có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên.

Sở VHTT Thừa Thiên Huế sẽ nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II - năm 2018 chậm nhất là ngày 30/8/2017.

Dự kiến, tháng 12/2017, Hội đồng cấp tỉnh sẽ gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II - năm 2018

Mạng thông tin Văn hóa - Bộ VHTTDL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm