Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý tài nguyên văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 35598Thời gian: 10:43 - 23/09/2016

(VHH) - Nhằm xác định các bộ tiêu chí, chuẩn hóa, phân loại và hệ thống hóa dữ liệu một cách khoa học về tài nguyên văn hóa du lịch hiện tại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng tập trung trên Hệ thống thông tin về tài nguyên văn hóa, du lịch là mục tiêu của Đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên văn hóa, du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế" do Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện.

Cơ sở dữ liệu văn hóa, du lịch là nguồn tài nguyên được hệ thống hóa có kiến trúc logic, phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển các chiến lược về văn hóa và du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế. Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu văn hóa và du lịch Thừa Thiên Huế nhằm khắc phục các điểm yếu, điểm thiếu trong công tác lưu trữ và khai thác hiện nay, hướng đến đáp ứng các mục tiêu đề ra trong công tác quản lý, cập nhật và ứng dụng khoa học đối với lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu (CSDL) về tài nguyên văn hóa du lịch bao gồm: 01 phần mềm công cụ phục vụ quản lý theo mô hình desktop, 01 phần mềm website phục vụ tương tác, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu số. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, có khả năng mở rộng trong tương lai, ứng dụng tích hợp dữ liệu bản đồ theo công nghệ GIS, cho phép tạo ra các báo cáo động (báo cáo cho phép người dùng nhập vào các thông số để xác định nội dung của báo cáo) hoặc tĩnh thông qua việc thống kê dữ liệu không gian và thuộc tính có trong CSDL của hệ thống, cung cấp các dữ liệu đầu ra theo các khuôn dạng thống nhất phục vụ quy trình trao đổi thông tin với các hệ thống khác.

Mô hình kiến trúc của Hệ thống quản lý tài nguyên văn hóa, du lịch

Được thiết kế theo mô hình kiến trúc đa lớp (multitier architecture) đáp ứng yêu cầu tra cứu, khai thác dữ liệu của người sử dụng nhanh chóng và chính xác, có khả năng lưu trữ với dung lượng lớn, lưu trữ được nhiều định dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc, bản đồ chuyên đề về Hệ thống thông tin địa lý (GIS), các dạng tệp gắn kèm (dữ liệu tệp văn bản, dữ liệu phim, ảnh, âm thanh,...).

Hệ thống được thiết kế tiện lợi và dễ sử dụng, phù hợp để triển khai trên cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của tỉnh (trên nền tảng DNN Portal) và có cấu trúc đáp ứng yêu cầu công nghệ và kỹ thuật theo chuẩn mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông và được lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu trên hệ thống thông tin dữ liệu của tỉnh và cũng là nơi cung cấp các dịch vụ thông tin cho các đơn vị ban ngành, cơ sở..

          Mô hình triển khai hệ thống cơ sơ dữ liệu văn hóa du lịch theo mô hình tập trung

Việc xây dựng một hệ thống thông tin về tài nguyên văn hóa du lịch để tập trung toàn bộ tài nguyên văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh và các hệ thống thông tin liên thông khác, đồng thời tích hợp các ứng dụng mới để có thể dễ dàng tra cứu phân tích, tổng hợp các số liệu liên quan, từ đó đưa ra những thông tin bổ ích và có định hướng chính xác là nhu cầu cần thiết và cấp bách trong giai đoạn bùng nổ về thông tin như hiện nay. Ngoài ra, Hệ thống nhằm sớm phục vụ số hóa toàn bộ các nguồn dữ liệu về văn hóa, du lịch của tỉnh để quản lý tập trung các nguồn dữ liệu về văn hóa, du lịch hiện có và tương lai; tạo thuận lợi trong việc cập nhật, hiệu chỉnh thông tin nhanh chóng, chính xác đối với tài nguyên cơ sở dữ liệu của người sử dụng (bộ phận cập nhật) thông qua các giao diện tương tác trong hệ thống; đáp ứng các nhu cầu quản lý của cơ quan nhà nước cũng như phục vụ tra cứu thông tin văn hóa, du lịch cho người dân và du khách.

Giao diện của hệ thống trên môi trường mạng internet

Theo số liệu thống kê, dữ liệu đã cập nhật ban đầu trên hệ thống là: 187 đối tượng thuộc loại hình di tích lịch sử văn hóa, 89 đối tượng thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống, 116 làng nghề thủ công truyền thống, 98 lễ hội truyền thống, 947 món ăn ẩm thực Huế và 13 đối tượng là trang phục truyền thống dân tộc.

Sắp tới, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiến hành tổ chức các lớp tập huấn để hướng dẫn người sử dụng cập nhật, bổ sung các thông tin thuộc các lĩnh vực đã xây dựng trên hệ thống và tiến hành tổ chức Hội thảo để tiếp tục đưa ra các tiêu chí về xây dựng các nội dung, quy định về quản lý dữ liệu; đồng thời tổ chức quảng bá thông tin về hệ thống cho người dân cũng như du khách biết để tiếp cận khai thác thông tin.

Thanh Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày