Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Lượt đọc: 87085Thời gian: 11:29 - 16/04/2015

(VHH) - Sáng ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (số 41A Hùng Vương, TP Huế), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho gần 400 cán bộ, đảng viên toàn Ngành.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Công Tuyên - nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Trong đó, Hội nghị tập trung phổ biến một số nội dung cơ bản đã được định hướng trong Hội nghị Trung ương lần thứ 10, như dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) và một số vấn đề liên quan khác.

Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết nhằm hỗ trợ cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành nhận thức sâu sắc hơn những nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, Kết luận đã được Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên có thể tham gia triển khai góp ý, xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp, đồng thời tuyên truyền rộng rãi, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và những nhận thức lệch lạc.

Ngự Giao
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày