Ban hành Kế hoạch kiểm điểm và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015
Lượt đọc: 351433Thời gian: 23:53 - 26/11/2015

(VHH) - Thực hiện Công văn số 07-CV/BTCTU ngày 05/11/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch số 03-KH/ĐUK ngày 19/11/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015; ngày 26/11/2015, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015.

Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng nội dung kế hoạch và các biểu mẫu để các Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc nghiên cứu triển khai (Xem file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày