Triển khai công tác Văn hóa và Thể thao năm 2021
Lượt đọc: 8046Thời gian: 22:18 - 15/01/2021

Sáng ngày 14/01/2021, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị toàn ngành để đánh giá kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình năm 2020, triển khai Kế hoạch công tác năm 2021. Đến dự có đồng chí Bùi Thanh Hà, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo cán bộ ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2020, hoạt động của ngành Văn hóa và Thể thao chịu tác động trực tiếp của dịch Covid 19, thiên tai, lụt bão; nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội buộc phải hoãn hoặc tạm dừng, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động. Trước tình hình đó, Sở Văn hóa và Thể thao vừa tập trung triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai, vừa chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. 

Sở Văn hóa và Thể thao đã tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ các chương trình, nhiệm vụ, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 04 Nghị quyết; trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định quy phạm pháp luật; 21 quyết định, chương trình, kế hoạch... liên quan lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. Hoàn thành đúng và trước thời hạn 136/144 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đạt tỷ lệ 94%. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao xếp thứ 5/20 sở, ngành về mức độ xếp hạng chính quyền điện tử

Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và tỉnh Thừa Thiên Huế như kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu, 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Nước Lê Đức Anh. Đặc biệt tập trung tổ chức thành công các hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức thành công Hội thảo “Huế - Kinh đô áo dài”, Ngày hội Áo dài Huế gắn với lễ hội ẩm thực, xuất bản sách “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm, thư viện được tổ chức tốt với nội dung phong phú, chất lượng; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được tập trung thực hiện, Hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt; hoàn thành việc di dời các hiện vật thể khối lớn tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh về vị trí mới; thẩm định và trình 15 hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình được triển khai hiệu quả.

Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục đà phát triển, thu hút đông đảo lực lượng tham gia. số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 385.000 người, đạt tỷ lệ 34.7%; số hộ gia đình luyện tập thể thao đạt 77.400 hộ, chiếm 25,29%. Trong bối cảnh khó khăn chung do tình tình dịch bệnh Covid-19, thể thao thành tích cao đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, tổ chức thành công 14 giải thể thao quốc gia, trong đó có những giải quy mô, thu hút đông đảo lực lượng vận động viên, huấn luyện viên trên cả nước tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch của tỉnh nhà. Cử 35 lượt đội tuyển tham gia tập huấn và thi đấu các giải trẻ khu vực, giải vô địch đạt được 409 huy chương (96 HCV, 131 HCB, 182 HCĐ).

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao đề ra mục tiêu tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước, hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa triển khai có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, tạo tiền đề để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 100 % hồ sơ TTHC được cung cấp đáp ứng việc tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Thực hiện kiểm kê, số hóa di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh; phấn đấu 100% di tích xếp hạng được kiểm kê, số hóa. Tu bổ và tôn tạo 05- 07 di tích bằng nhiều nguồn vốn khác nhau…

 Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao những thành tích nổi bật mà ngành Văn hóa và Thể thao đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị Sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, nhất là tham mưu thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung xây dựng các Đề án, nhiệm vụ quan trọng liên quan đến Ngành, đặc biệt là Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hóa lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á”, Đề án phát triển văn hóa Huế, con người Huế đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa Huế, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, Đề án Huế - Kinh đô Áo dài; xây dựng các sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch; xây dựng và triển khai Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tại Hội nghị lần này, Sở Văn hóa và Thể thao đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Văn hóa và Thể thao năm 2021. Cũng nhân dịp này, Sở đã công bố các quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Sở VH&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày