Tích cực hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”
Lượt đọc: 7941Thời gian: 16:02 - 27/09/2021

(VTH) - Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BTGTU, ngày 16/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” (gọi tắt là Cuộc thi); triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng, đồng thời góp phần tạo nên thành công chung của Cuộc thi, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 107-CV/ĐUK, ngày 07 tháng 9 năm 2021, đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động và học sinh, viên viên trong toàn đơn vị về ý nghĩa của Cuộc thi; tạo ra đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, thiết thực; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, sự đồng thuận trong Đảng nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Phát động trong toàn đơn vị và vận động toàn thể đảng viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên trong toàn đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Cuộc thi sẽ kéo dài trong 12 tuần (Dự kiến tuần thi Thứ nhất sẽ bắt đầu từ 20/9/2021)

3. Toàn bộ Nội dung thi, Hướng dẫn dự thi, Thể lệ Cuộc thi, Cơ cấu câu hỏi, Giải thưởng và các nội dung khác liên quan đến Cuộc thi sẽ được công khai trên phần mềm của Cuộc thi và sẽ được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ KhốiĐề nghị cấp ủy các tổ chức đảng truy cập Trang thông tin Điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo địa chỉ: http://www.danguykhoicqvadn.thuathienhue.gov.vn, vào biểu tượng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” để tìm hiểu và phổ biến đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn đơn vị.

4. Sau khi thời gian tổ chức Cuộc thi kết thúc (sau 12 tuần thi, khoảng cuối tháng 12/2021), đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng báo cáo nhanh số lượng, lượt người tham dự, số giải thưởng (nếu có), những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham dự Cuộc thi với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để tổng hợp, báo cáo lên cấp trên.

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”là một đợt sinh hoạt chính trị nhằm góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, do đó việc tham dự Cuộc thi sẽ là một trong những tiêu chí bổ sung để xem xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. 

TP (Theo Trang tin Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)
Các tin khác
Xem tin theo ngày