Hội thảo “Bảo vệ di sản văn hóa từ góc nhìn bình đẳng giới”
Lượt đọc: 6163Thời gian: 09:19 - 10/11/2021

VHH - Sáng ngày 9/11, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Bảo vệ di sản văn hóa từ góc nhìn bình đẳng giới”.

Dự Hội thảo có bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Chương trình ký ức thế giới của Việt Nam; GS.TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, TS. Phan Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Hội thảo nhằm chia sẻ những nhận thức mới về hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản tư liệu nói riêng, di sản văn hóa nói chung; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và khích lệ sự tham gia của phụ nữ trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Từ đó, tăng cường sự kết nối trong mạng lưới khu vực về các hoạt động bảo vệ, tiếp cận di sản tư liệu theo đúng tinh thần của UNESCO và Chương trình Ký ức thế giới (MOW).

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đánh giá về thực trạng quản lý, đặc biệt là công tác nhận diện, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản tư liệu nói riêng; công tác bảo vệ, phát huy, quảng bá giá trị của các di sản tư liệu thế giới và di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (thuộc Chương trình Ký ức thế giới) sau khi được ghi danh. Đồng thời, chia sẻ về vai trò của phụ nữ cùng những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản tư liệu nói riêng và di sản văn hóa nói chung.

Tại điểm cầu Hà Nội, TS. Vũ Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã trình bày tham luận về các khái niệm, tầm quan trọng của di sản tư liệu trong bối cảnh hiện nay.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao với tham luận “Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản tư liệu ở Thừa Thiên Huế” nêu rõ những nỗ lực của địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các di sản tư liệu thế giới: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế. Đồng thời, TS. Phan Thanh Hải còn kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần triển khai kế hoạch nghiên cứu soạn thảo và ban hành Thông tư quy định kiểm kê di sản tư liệu và lập hồ sơ khoa học di sản tư liệu để đưa vào danh mục di sản tư liệu quốc gia; bổ sung thông tin về di sản tư liệu vào Luật Di sản Văn hóa để có thể nhận diện các giá trị và lập danh mục di sản tốt hơn.

Văn Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày