Điều chỉnh nối dài và đặt tên mới 87 tuyến đường tại các khu vực đô thị thuộc thành phố Huế
Lượt đọc: 5471Thời gian: 10:14 - 29/12/2021

VHH - HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh và đặt tên đường tại thành phố Huế, đợt X năm 2021. Theo đó, có 4 tuyến đường được điều chỉnh nối dài và đặt tên mới 87 tuyến đường tại các khu vực đô thị thuộc thành phố Huế bao gồm: khu quy hoạch An Hòa - Hương Sơ: 55 tuyến đường; khu quy hoạch Bắc Hương Sơ mở rộng và bổ sung khu vực phường An Hòa: 3 tuyến đường; khu quy hoạch Bàu Vá: 14 tuyến đường; khu định cư Lịch Đợi: 6 tuyến đường; khu định cư thôn Thượng 4 và khu vực phường Thủy Xuân: 3 tuyến đường; khu quy hoạch khu vực 4, phường Xuân Phú: 6 tuyến đường.

Các tuyến đường điều chỉnh nối dài:

1. Quảng Tế được đặt tên đường tại phường Thủy Xuân vào năm 2011 (Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh),sau khi được điều chỉnh nối dài, tuyến đường tăng thêm 600m so với trước đây.

2. Thích Tịnh Khiết đã được đặt tên đường tại phường Thủy Xuân vào năm 2011 (Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh),sau khi được điều chỉnh nối dài, tuyến đường tăng thêm 700m so với trước đây.

3. Hoài Thanh đã được đặt tên đường tại phường Thủy Xuân vào năm 2005 (Quyết định số 3086/QĐ-UB ngày 31 tháng 8 năm 2005 của UBND tỉnh),sau khi được điều chỉnh nối dài, tuyến đường tăng thêm 550m so với trước đây.

4. Trần Quý Khoáng đã được đặt tên đường tại phường Hương Sơ vào năm 2011 (Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh) và được điều chỉnh nối dài thêm 750m vào năm 2014 (Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh). Sau khi được điều chỉnh nối dài lần này, đường Trần Quý Khoáng có tổng chiều dài toàn tuyến là 2500m, tăng thêm 850m so với trước đây.

Các tuyến đường đặt tên mới

Khu quy hoạch An Hòa - Hương Sơ: nhóm tên các địa danh, di tích, nhân vật lịch sử gắn liền với phong trào Cần Vương và tên các địa danh, nhân vật lịch sử của địa phương:Cao Bá Điển (1848-1896), Đinh Gia Quế (1825 - 1885), Đỗ Uẩn (1836 - 1886), Hoàng Bật Đạt (1827 - 1887), Huỳnh Bá Chánh (1842 - 1887), Lê Mô Khởi (1836 - 1895), Mai Lượng (1838 - 1890), Nguyễn Ảnh Thủ (1821 - 1871), Nguyễn Cao (1828 - 1887), Nguyễn Liên Phong (1821 - ?), Nguyễn Thành (1867 - 1911), Phạm Văn Nghị (1805 - 1880), Phan Bá Phiến (1839 - 1887), Phan Đình Thông (? - ?), Tạ Hiện (1841 - ?), Trần Văn Dư (1839 - 1885), Diệp Văn Kỳ (1895 - 1945), Nguyễn Đăng Long (1770 - ?), Ba Đình, Hương Khê, Bãi Sậy được đặt tên cho tuyến đường có chiều dài 470m để làm “trục chính” cho những tuyến đường xung quanh giao nhau với tuyến đường này để đặt tên Bãi Sậy 1 đến Bãi Sậy 6;Bao Mỹ, được đặt tên cho tuyến đường có chiều dài 850m để làm “trục chính” cho những tuyến đường xung quanh có chiều dài ngắn hơn và giao nhau với tuyến đường này để đặt tên Bao Mỹ 1 đến Bao Mỹ 15 và Bao Mỹ 17, Bao Mỹ 19, Bao Mỹ 21, Bao Mỹ 23; Đức Bưu, được đặt tên cho tuyến đường có chiều dài 920m để làm “trục chính” cho những tuyến đường xung quanh có chiều dài ngắn hơn và giao nhau với tuyến đường này để đặt tên Đức Bưu 1 đến Đức Bưu 7;

Khu quy hoạch Bắc Hương Sơ mở rộng và bổ sung khu vực phường An Hòa: Nhóm tên nhân vật lịch sử gắn liền với phong trào Cần Vương và địa danh, nhân vật lịch sử địa phương: Đào Doãn Địch (1833 - 1885), Thân Trọng Di (1825 - 1885), Đốc Sơ.

Khu quy hoạch Bàu Vá: Nhóm tên nhân vật đã được truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; tên phong trào khởi nghĩa và tên địa danh địa phương: Bông Văn Dĩa (1905 - 1983), Bùi Thị Cúc (1930 - 1951), Bửu Đóa (1916 - 1948), Hà Văn Chúc (1938 - 1968), Lê Gia Đỉnh (1920 - 1946), Mạc Thị Bưởi (1927 - 1951), Nguyễn Thị Định (1920 - 1992), Phan Đình Giót (1922 - 1954), Trần Thị Tâm (1950 - 1972), Út Tịch (1931 - 1968), Đồng Khởi, Bản Bộ, Dương Xuân Hạ, Kinh Nhơn,

Khu định cư Lịch Đợi: nhóm tên các nhân vật lịch sử được nhà Nguyễn thờ tại miếu Lịch Đại Đế Vương và các địa danh liên quan nghề đúc đồng ở Huế: Đinh Liệt (1400 - 1470), Hoàng Đình Ái (1527 - 1607), Lê Phụng Hiểu (? - ?) Nguyễn Xí (1396 - 1464), Trường Đồng, Trường Đúc,

Khu định cư thôn Thượng 4 và khu vực phường Thủy Xuân: Nhóm tên nhân vật lịch sử là nhà sư phạm, nhà văn; nhân vật lịch sử địa phương và tên Quốc hiệu:Dương Quảng Hàm (1898 - 1946), Lê Bá Thận (1822 - 1881), Đại Nam,

Khu quy hoạch khu vực 4, phường Xuân Phú: Nhóm tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân vật hoạt động cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc qua các thời: Vũ Xuân Chiêm (1923 - 2012), Vũ Thắng (1926 - 2003), Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995), Nguyễn Thị Lài (1912 - 1934), Nguyễn Xuân Lâm (1919 - 1997), Trần Quý Kiên (1911 - 1965).  

Việc điều chỉnh nối dài 4 tuyến đường và đặt tên mới 87 tuyến đường tại thành phố Huế năm 2021 đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong công tác quản lý đô thị, phục vụ hoạt động thông tin, liên lạc và nhu cầu chính đáng của người dân địa phương. Cũng với đó, góp phần tôn vinh, giới thiệu, tuyên truyền về những công lao đóng góp, cống hiến của các danh nhân, nhân vật lịch sử đối với quê hương, đất nước và Quốc hiệu cùng các địa danh, di tích, sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng có ý nghĩa gắn liền với công cuộc đấu tranh, giải phóng, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ tổ quốc qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Nguyễn Vũ Minh Tú
Các tin khác
Xem tin theo ngày