Tuyển dụng biên chế sự nghiệp vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 6945Thời gian: 08:47 - 11/01/2017

(VHH) - Sở Văn hóa và Thể thao thông báo việc tuyển dụng biên chế sự nghiệp vào làm việc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Thư viện Tổng hợp tỉnh và Trung tâm Thể thao Huế. 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-SVHTT ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng biên chế sự nghiệp vào làm việc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Thư viện Tổng hợp và Trung tâm Thể thao Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng biên chế sự nghiệp đối với các đơn vị như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng: 11 biên chế sự nghiệp, gồm 06 biên chế viên chức và 05 biên chế theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

2. Đơn vị, chức danh và vị trí cần tuyển

2.1. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật

a) Vị trí việc làm 1: Giáo viên Tổ Âm nhạc dân tộc

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 biên chế viên chức

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp Đại học Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, chuyên ngành Nhã nhạc (02 chỉ tiêu); Đại học Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, chuyên ngành Đàn Ca Huế (01 chỉ tiêu);

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2);

+ Tin học trình độ A

b) Vị trí việc làm 2: Lái xe

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 biên chế theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

- Yêu cầu về trình độ: Có bằng lái xe ô tô hạng D trở lên

c) Vị trí việc làm 3: Nhân viên vệ sinh

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 biên chế theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

d) Vị trí việc làm 4: Nhân viên bảo vệ

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 biên chế theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

2.2. Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế (có 01 vị trí việc làm): Nhạc công

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 biên chế viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Trung cấp ngành Nhạc công truyền thống Huế

2.3. Thư viện Tổng hợp (có 01 vị trí việc làm): Kế toán

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 biên chế viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:                

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

+ Có ngoại ngữ trình độ B trở lên;

+ Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

2.4. Trung tâm Thể thao Huế (có 01 vị trí việc làm): Viên chức Phòng Nghiệp vụ

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 biên chế viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học ngành Giáo dục thể chất

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1);

+ Tin học trình độ A

 (Đối với các trường hợp trúng tuyển có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương, sau 06 tháng kể từ khi có quyết định tuyển dụng phải bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ theo đúng quy định)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Các loại giấy tờ, hồ sơ trên lập thành 02 bộ đựng trong 02 bì hồ sơ lớn. Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại các cơ quan quản lý viên chức. Trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

- Thời gian nhận hồ sơ: 05/01/2017 - 25/01/2017

- Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển: 15/02/2017 - 25/02/2017

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc tại Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế), số 08 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày