Sự kiện
Lễ hội Đền Huyền Trân năm 2023
Trung tâm Văn hóa Huyền Trân
Sự kiện mới hơn
18/01Tuần phim mừng Đảng, mừng Xuân
Sự kiện cũ hơn
03/02Chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân
03/02Lễ Dâng hoa và triển lãm “Đất nước mùa xuân”
05/07Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2023