Để Quy định xây dựng NSVM đô thị và nông thôn đi vào cuộc sống
Lượt đọc: 115956Thời gian: 09:27 - 11/09/2014

(VHH) - Cùng với việc triển khai Đề án "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Nội dung Quy định bước đầu tập trung vào việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa; bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị, nông thôn; bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông. Đáng chú ý là trong quy định này, những hành vi bị nghiêm cấm được nêu cụ thể như: Cấm rải vàng mã khi đưa tang trên 15 tuyến đường ở thành phố Huế, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà; cấm rải, thả hàng mã, vàng mã xuống biển, sông, hồ, suối; cấm treo, dán, viết, vẽ, đặt biển quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan; cơi nới, làm mái che sai quy định; cấm tập kết phế liệu trong khu dân cư; cấm đeo bám du khách để ăn xin, bán hàng tại các điểm tham quan du lịch, bến xe, bến thuyền, chợ, khách sạn, nhà hàng, các điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh, nơi tổ chức lễ hội,...; cấm các hình thức hát rong, quảng cáo rao vặt và quảng cáo có sử dụng loa phóng thanh trên địa bàn tỉnh;... Đây là những vấn đề mang tính xã hội cấp bách đòi hỏi cần giải quyết, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong toàn tỉnh về ý thức chấp hành và thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, những nét đẹp văn hóa của vùng đất Cố đô Huế; hình thành nếp sống văn minh, tiến bộ, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội; phòng chống và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

Qua gần một năm triển khai Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh, với chức năng là cơ quan tuyên truyền, Ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh công cộng. Đặc biệt, đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thị xã và thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài với nội dung tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; về các điển hình, các mô hình tiêu biểu của các địa phương về thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị, gương người tốt việc tốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phê phán những hành vi sai phạm trong việc chấp hành những quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, vi phạm vệ sinh môi trường,...

Đối với công tác tuyên truyền trực quan, Ngành đã chỉ đạo các phòng liên quan, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã và thành phố xây dựng các cụm pa nô, băng rôn ngang đường với các khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố và các huyện, thị xã. Ngoài ra, trong kế hoạch tuyên truyền của Ngành, nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn đã được lồng ghép qua các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn và tuyên truyền lưu động ở cơ sở.

Qua quá trình triển khai thực hiện, mặc dù ngành chức năng đã tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhưng sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn vẫn chưa thật rõ ràng. Để từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, với vai trò là cơ quan chủ trì trong công tác tuyên truyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tổ chức tập huấn, hội nghị, lồng ghép để triển khai các nội dung trong Quy định một số nội dung về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020 của UBND tỉnh. Trong hoạt động lồng ghép tuyên truyền, sẽ tổ chức hướng dẫn cơ sở đưa nội dung Quy định vào quy ước xây dựng làng (thôn, bản), tổ dân phố văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh; đưa các nội dung của Quy định vào việc bình xét các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng, thôn, tổ dân phố văn hóa", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"...  

 Công tác tuyên truyền cũng cần được mở rộng và có sự phối hợp của các huyện, thị xã và thành phố Huế. Chính quyền địa phương từ cấp huyện, thị xã, thành phố đến xã, phường, thị trấn cũng cần chỉ đạo quyết liệt triển khai các nội dung của Quy định, chỉ đạo và tạo điều kiện để Phòng Văn hóa và Thông tin và hệ thống Đài Truyền thanh tập trung phổ biến thực hiện Quy định, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức người dân. Cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và có nhiều biện pháp, hình thức để những quy định thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn đi vào cuộc sống.

Hữu Uy
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày