Quảng Điền tổ chức trao giấy công nhận và công nhận lại danh hiệu văn hóa giai đoạn 2009-2011
Lượt đọc: 124170Thời gian: 16:44 - 09/12/2011

       (VP) - Ngày 06/12/2011, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức lễ trao Giấy công nhận danh hiệu văn hóa giai đoạn 2009-2011 và công nhận mới đơn vị đạt danh hiệu văn hóa năm 2011 cho 39 làng, thôn, cơ quan trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện đã được toàn thể cán bộ, nhân dân các làng, thôn và các cơ quan, đơn vị trường học hưởng ứng một cách tích cực. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa mới của nhân loại, từng bước hình thành đời sống văn hóa mới ở khu dân cư và các cơ quan, đơn vị. Trong đợt này, đã có 46 đơn vị làng, thôn, cơ quan, trường học lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, phúc tra. Kết quả có 30 làng, thôn được công nhận lại danh hiệu làng văn hóa giai đoạn 2009-2011; có 6 làng, thôn và 3 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa lần đầu tiên.
Như vậy đến nay, toàn huyện Quảng Điền đã có 87/95 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 91,6%; có 87/102 làng, thôn được công nhận và công nhận lại danh hiệu làng văn hóa, đạt 85,3%. Việc kiểm tra, phúc tra đơn vị văn hóa được Ban chỉ đạo phong trào huyện triển khai thường xuyên nhằm đưa phong trào trên địa bàn huyện Quảng Điền ngày càng phát triển toàn diện, có chất lượng và đi vào chiều sâu.
Tin và ảnh: Hữu Uy
Các tin khác
Xem tin theo ngày