Tập huấn Lồng ghép tuyên truyền các nội dung phòng chống HIV/AIDS vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Lượt đọc: 67041Thời gian: 08:53 - 20/08/2015

(VHH) - Ngày 18/8, tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức Hội nghị tập huấn Lồng ghép tuyên truyền các nội dung phòng chống HIV/AIDS vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015.

Hội nghị đã thu hút gần 120 học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ phụ trách văn hóa cơ sở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được Ths.BSCKII Trần Thị Ngọc - Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS phổ biến các nội dung liên quan đến các thông tin giáo dục và truyền thông, thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS; cung cấp thêm tư liệu, trang bị kỹ năng hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con… và một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015.

Hoạt động nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mối nguy hiểm của HIV/AIDS cũng như cách phòng, chống lây nhiểm HIV/AIDS, giáo dục về luật pháp, bài trừ các tệ nạn xã hội, đưa ra các giải pháp tích cực trong việc can thiệp, giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ hòa nhập cộng đồng, và một số chính sách liên quan khác cho các cán bộ đang công tác tại các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS cũng như những cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở.

Hội nghị tập huấn Lồng ghép các nội dung phòng chống HIV/AIDS vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, lòng ghép công tác truyên truyền hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay, góp phần triển khai các hoạt động một cách hiệu quả và thực hiện tốt phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa từ đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Ngự Giao - Châu Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày