Hội nghị "Hướng dẫn lồng ghép một số nội dung luật Bình đẳng giới vào quy ước, hương ước xây dựng làng, thôn, bản văn hóa" ở A Lưới
Lượt đọc: 70021Thời gian: 14:14 - 01/10/2015

(VHH) - Ngày 30/9/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị "Hướng dẫn lồng ghép một số nội dung luật Bình đẳng giới vào quy ước, hương ước xây dựng làng, thôn, bản văn hóa" cho một số xã có nguy cơ bất bình đẳng giới cao ở huyện A Lưới.

Hội nghị đã thu hút hơn 70 người tham dự, gồm các đại biểu là trưởng, phó ban văn hóa xã hội, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận thôn các xã A Roàng, A Đớt, Hương Phong và Nhâm.

Hội nghị đã triển khai một số nội dung trọng tâm về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới, tiến tới can thiệp giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới trên địa bàn; hướng dẫn các xã A Roàng, A Đớt, Hương Phong và Nhâm tổ chức sửa đổi các văn bản quy ước, hương ước tại cộng đồng tập trung vào các nội dung về thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính khi sinh; tránh phân biệt, có cách ứng xử phù hợp, tiến bộ đối với các gia đình sinh con gái hoặc sinh con một bề là trẻ em gái; không phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong việc tham gia vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lao động việc làm và phân chia tài sản thừa kế.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai mô hình "Lồng ghép một số nội dung Luật Bình đẳng giới vào quy ước, hương ước xây dựng làng, thôn, bản văn hóa" ở địa bàn huyện A Lưới. 100% các xã, thị trấn được hướng dẫn lồng ghép đã bổ sung nội dung của Luật Bình đẳng giới vào hương ước, quy ước theo hướng dẫn và được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Ngoài những nội dung trọng tâm được quy định, các thôn, bản còn đề xuất thêm những biện pháp, quy định riêng phù hợp với thực tế của địa phương mình.

Công tác bình đẳng giới nói chung, mô hình thay đổi quy ước, hương ước phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giới ở A Lưới đã đạt được những kết quả khả quan. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã xây dựng và đưa một số nội dung có liên quan đến bình đẳng giới vào quy ước, hương ước, hương ước văn hóa. Đến nay, có 128/133 làng, thôn, tổ dân phố và 83/83 cơ quan, đơn vị, trường học vị đã xây dựng quy ước, hương ước văn hóa có lồng ghép và thực hiện các nội dung về bình đẳng giới; có 20/21 xã, thị trấn đã triển khai mô hình đưa một số nội dung của Luật Bình đẳng giới vào quy ước văn hóa, góp phần phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện A Lưới.

Thu Mỹ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày