Nam Đông tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2010-2015
Lượt đọc: 67080Thời gian: 11:23 - 29/10/2015
Hạ tầng Nam Đông

(VHH) - Ngày 28/10, UBND huyên Nam Đông tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2010-2015.

Sau 5 năm phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đến nay Nam Đông có có 5.677/6.015 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt 94,4%, có 5.041 gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 88,8%; 100% cơ quan, đơn vị đăng ký và đạt chuẩn văn hóa. Qua phong trào, toàn huyện đã xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dưng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đáng chú ý, phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo  đã vận động Nhân dân giúp đỡ nhau chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huy động nhiều nguồn lực, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,6% năm 2010 đến cuối năm 2015 còn 6%...

Trung tâm hoạt động cộng đồng tại xã Hương Hòa, Nam Đông

Dịp này nhiều thôn, khu vực dân cư, gia đình và cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen các cấp vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", giai đoạn 2010-2015.

BM (Theo TRT)
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày