Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
220 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
179-CV/ÐU02/11/202102/11/2021xV/v nhập dữ liệu đảng viên
1718/SVHTT-TCPC16/08/202116/08/2021xV/v tiến hành khai lý lịch, sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức
48-CV/ÐU05/11/202005/11/2020xThông báo biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên.
48/QÐ-SVHTT17/03/202017/03/2020xBan hành Quy chế Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao
425-CV/ÐU25/11/201925/11/2019xHướng dẫn đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>