Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
218 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
48-CV/ÐU05/11/202005/11/2020xThông báo biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên.
48/QÐ-SVHTT17/03/202017/03/2020xBan hành Quy chế Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao
425-CV/ÐU25/11/201925/11/2019xHướng dẫn đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019
2056/HD-SVHTT24/10/201924/10/2019xVề việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019
1546/SVHTT-QLDSVH21/08/201921/08/2019xtăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>