THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ năm 2024
Lượt đọc: 255Thời gian: 09:47 - 28/03/2024

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo kết quả xét tuyển Hợp đồng theo NĐ số 111/2022/NĐ-CP vào làm việc tại Văn phòng Sở năm 2024.

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 372/KH-SVHTT ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ năm 2024; Sở Văn hóa và Thể thao thông báo kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP vào làm việc tại Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao năm 2024 (theo danh sách đính kèm).

(Có file Thông báo kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
TCPC
Các tin khác
Xem tin theo ngày