Tổ chức các hoạt động thư viện chào mừng ngày thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Lượt đọc: 4186Thời gian: 14:53 - 25/01/2022

(VHH) - Để thúc đẩy các hoạt động văn hóa đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, trên tinh thần phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trong hoạt động thư viện phục vụ Nhân dân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động đối với Hệ thống thư viện công cộng, cụ thể như sau:

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền nội dung phục vụ các sự kiện chính trị, đặc biệt là chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam về ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức truyền thông trực tiếp kết hợp qua không gian mạng; tổ chức trưng bày, triển lãm, báo Xuân phục vụ nhu cầu hưởng thụ sách báo của nhân dân dịp Tết, trên tinh thần đổi mới sáng tạo hình thức, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; linh hoạt, chủ động bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Thiên Ngân
Các tin khác
Xem tin theo ngày