Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
Đăng ký chương trình công tác năm 2018
Lượt đọc: 2319Thời gian: 08:31 - 06/12/2017

(VHH) - Nhằm triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát và đăng ký chương trình công tác năm 2018 (theo phụ lục gửi kèm, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở - mục Thông báo).

2. Chương trình công tác đề nghị gửi về Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, kèm gửi file điện tử qua email svhtt@thuathienhue.gov.vn hoặc tonghop.vpso@gmail.com) trước 20/12/2017 để tổng hợp.

Tải nội dung Biểu mẫu đính kèm.

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày